ชื่นมื่น! ตำรวจรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ไทย

2007
สนับสนุนเรื่องราวดีดี

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ เพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์

คำว่ารดน้ำดำหัวเป็นคำพูดของชาวเหนือที่จะไปรดน้ำขอขมา (ขอโทษ) ผู้ใหญ่และขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งจะมีการอาบน้ำจริง ๆ คืออาบทั้งตัวและดำหัวคือสระผมด้วยสิ่งที่ใช้สระผมก็จะเป็นน้ำส้มป่อยหรือน้ำมะกรูด

 

######################

เนื่องในวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน สภ.บางบาล จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งความเอกสารหายถึงบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ( อายุ 60 ปีขึ้นไป) หรือผู้ป่วยติดเตียง ที่พักอาศัยในเขต สภ.บางบาล ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายน 2560 เพียงโทรมาที่ สภ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่จะนัดวัน เวลาเข้าพบท่านถึงบ้าน โทร 035 307 770 (24 ชม.)
ตำรวจบางบาลรักพ่อแม่ท่านเหมือนพ่อแม่ของเรา……เรียกพวกเรารับใช้ท่าน

##################

คอมมานโด

##################

รองตุ๊

########################

191 – ท่องเที่ยว

##################

เม้นเล็ก – เม้นใหญ่

##################