ผบช.รร.นรต. เป็นประธาน ต้อนรับนักเรียนใหม่ นรต รุ่นที่ 74

8736

28มี.ค.60 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต.// เป็นประธาน
การต้อนรับนักเรียนใหม่ นรต รุ่นที่ 74

0800-1100 น.
กล่อมเกลาจิตใจ และทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดบางช้างเหนือ

12.30-13.30
ชี้แจงผู้ปกครอง
ที่ รร.นรต.

13.30-16.00
ทดสอบสภาวะจิตใจ ความเข้มแข็ง อดทนอดกลั้น ตั้งแต่วัดบางช้างเหนือ ตลาดสามพราน ประตู4/3/2 และ 1

16.00-17.30 พาสักการะ หลวงพ่อนาค พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลเจ้าพ่อสามพราน

18.00 นักเรียนใหม่ทานอาหารมื้อแรกที่ รร.นรต.

“ภาคภูมิใจในอดีต
ทุ่มเทปัจจุบัน
สร้างสรรค์อนาคต”