ยอมยกธง! มติชน-เนชั่น โล๊ะ พนง.สมัครใจลาออก พร้อมชดเชยเงินเดือน

798

เศรษฐกิจพ่นพิษกระทบธุรกิจสื่อ มติชน-เนชั่น ผุดโครงการให้พนักงานสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายชดเชยตามอายุงาน มติชนให้สูงสุด 12 เดือน ขณะที่เนชั่นให้ชดเชยสูงสุด 17 เดือน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และในเครือ ได้ออกประกาศว่า ทางบริษัทมีนโยบายให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจ โดยพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ทำหนังสือแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และส่งให้ฝ่ายบุคคลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน-14 ตุลาคม 2559 เพื่อให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้หากพนักงานสมัครใจลาออกจะได้รับเงิน

image

ชดเชยตามเงื่อนไขคือ
– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายเงินชดเชย 3 เดือนของอัตราค่าจ้างงวดสุดท้าย
– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายเงินชดเชย 8 เดือนของอัตราค่าจ้างงวดสุดท้าย
– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายเงินชดเชย 10 เดือนของอัตราค่าจ้างงวดสุดท้าย
– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายเงินชดเชย 12 เดือนของอัตราค่าจ้างงวดสุดท้าย
– กรณีพนักงานมีอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตามระเบียบการเกษียณอายุ

มติชน-เนชั่น เปิดสมัครใจลาออก ชดเชยพนักงานสูงสุด 12-17 เดือน

เช่นเดียวกับที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายงานว่า ได้เปิดโครงการให้พนักงานเออร์ลี่ รีไทร์แบบสมัครใจ เพื่อลดรายจ่าย 5% ของรายจ่ายเงินเดือนรวม โดยยื่นความจำนงภายในวันที่ 31 สิงหาคม และให้อัตราเงินค่าชดเชยมีบวกเพิ่มจากกฎหมายดังนี้

– พนักงานที่อายุงาน 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเงินค่าชดเชย 10 เดือน
– พนักงานที่อายุงาน 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้รับเงินค่าชดเชย 13 เดือน
– พนักงานที่อายุงาน 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี ได้รับเงินค่าชดเชย 15 เดือน
– พนักงานที่อายุงาน 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินค่าชดเชย 17 เดือน

นอกจากนี้ บริษัท เนชั่นฯ จะงดสนับสนุนการช่วยจ่ายค่าที่จอดรถยนต์ 800 บาทตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยพนักงานจะต้องจ่ายค่าที่จอดรถเองในอัตราเต็ม 100% คือเดือนละ 1,200 บาท

ทั้งนี้สำนักข่าวอิศรายังรายงานด้วยว่า ในปี 2558 บริษัท มติชนฯ ขาดทุนถึง 87,764,450.13 บาท ขณะที่ผลประกอบการรวมสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ยังมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นรวม 61.43 ล้านบาท เนื่องจากวิกฤตอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ไทยและทั่วโลก

ฟากบริษัท เนชั่นฯ ซึ่งเป็นสายสื่อสิ่งพิมพ์ แจ้งงบการเงินปี 2558 มีกำไรสุทธิ 259,113,507 บาท แต่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตเนื้อหาด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 67.11 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Matichon Online, NationTV 22

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สำนักข่าวอิศรา