ส่องทำเนียบ นรต. คนดังเก่งที่ 1 แต่ละรุ่น "ดร.ทักษิณ ชินวัตร" คว้าที่ 1 รุ่น 26

47592

ดร. ทักษิณ ชินวัตร จบการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10 (ตท.10) ในปี พ.ศ. 2512 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 26 ในปี พ.ศ. 2516 โดย พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร สอบได้เป็นที่ 1 ของรุ่น

พ.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์  จบมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 23 (นรต.23) สอบได้เป็นที่ 1 ของรุ่น จบปริญญาโท การบริหารงานด้านตำรวจ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ,ปริญญาเอก การบริหารงานยุติธรรม จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่

ศ.ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 25 ได้เป็นที่ 1 ของรุ่น จนสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2515 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อปี พ.ศ. 2522 จากมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตต สหรัฐอเมริกา

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย  จบการศึกษาชั้นม.ศ.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. รุ่นที่ 22) ไปต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต. รุ่นที่ 38) สอบได้เป็นที่ 1 ของรุ่น เพื่อนร่วมรุ่น นรต. รุ่นที่ 38 อาทิ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ จันทวลักษณ์ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย เป็นต้น

สนับสนุนเรื่องราวเรื่องราวดีดี