เน้นร่างกายฟิต-เฟิร์ม (ตอน10)

493

เน้นร่างกายฟิต-เฟิร์ม (ตอน10)

กลับมาว่ากันถึงการทำฟิตเนสกันต่อครับ ผมเองต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากที่สละเวลาอันมีค่ามาดูแลลูก ชายผม แม้อาจารย์จะมีงานล้นมือ ทั้งงานประจำสอนนักศึกษา และงานในสมาคมกรีฑา ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเห็นความมีวินัยในตัวนักกีฬา จริงอยู่มีเด็กอีกมากที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความทะเยอทะยานมากกว่าลูกผม แต่ในฐานะที่เป็นพ่อคนหนึ่งและเห็นลูกอยู่ในสายตาตลอด เช่ือว่าลูกเราก็เป็นประเภทใจเกินร้อยคนหนึ่ง

อาจารย์จัดตารางให้มาทำทุกเย็นวันจันทร์ พุธ และศุกร์ สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 2 ชม. ตอนเร่ิมทำฟิตเนสลูกผมอายุ 14 ปี 1 เดือน ทำไปเร่ือยๆ ฝนตกฟ้าร้องไม่เคยขาด วันไหนอาจารย์ไม่อยู่ก็จะท้ิงแบบฝึกไว้ให้ บางครั้งอาจารย์พานักกรีฑาไปเก็บตัวที่ต่างประเทศนานเป็นเดือน แต่ลูกผมก็ทำตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ

มีพ่อแม่หลายท่านที่ทราบว่าผมพาลูกไปทำฟิตเนสมาสอบถามรายละเอียดต่างๆนานา ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะกังวลว่าลูกยังเล็กทำฟิตเนสได้ไหม กลัวว่าเด็กจะแคระแกรน ไม่โต ผมเองไม่ได้มีความรู้อะไรมากมาย แต่เท่าที่รับฟังข้อมูลมาจากอาจารย์ที่ถือเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทย บอกว่าการทำฟิตเนสทำได้ทุกวัย เพราะทำตามความเหมาะสม ใครทำก่อนย่อมได้ก่อน ฝรั่งเขาทำกันตั้งแต่เร่ิมเล่นกีฬาแล้วครับ

เด็กแต่ละคนแม้จะทำโปรแกรมเดียวกัน แต่รายละเอียดจะต่างกัน แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคน อาจารย์ยกตัวอย่างคนสูงยาวอย่างลูกผมก็จะมีความแตกต่างจากคนตัวเตี้ยหรือหุ่นล่ำบึ๊ก คนตัวยาวก็เหมือนกับคานหาม หากมีขนาดเล็กเรียวยาว เวลารับของหนัก ย่อมมีความคงทน หรือรับน้ำหนักได้น้อยกว่าคานหนาและสั้น แต่ถ้าคานมีความยาวและหนาจะแบกน้ำหนักและยืนระยะได้มากขึ้น

ดังนั้นการทำคนตัวสูงให้แข็งแรงทนทานจำต้องใช้เวลา ถ้าไปเร่งมีสิทธิ์หักกลางคันได้ ไม่เหมือนคนรูปร่างสั้นธรรมชาติย่อมสร้างความสมดุลทางด้านการเคล่ือนไหวที่รวดเร็วกว่าคนตัวยาวอยู่แล้ว แต่วันใดที่เราทำให้ร่างกายคนตัวสูงไปถึงจุดหมาย ได้ทั้งลูกหนัก ลูกอึด และการเคล่ือนไหวที่รวดเร็วขึ้นก็ย่อมได้เปรียบแน่นอน

แต่การจะไปถึงจุดนั้นมันต้องแลกด้วยความทุ่มเทอดทน เพราะต้องทำอย่างสม่ำเสมอๆ ใช้เวลาหลายปี ดีว่าลูกผมค่อนข้างแฮปปี้และสนุกกับการทำฟิตเนสครับ ลูกบอกว่าทำฟิตเนสมันเหน่่ือยกว่าฝึกซ้อมเทนนิสเสียอีกแต่ก็ไม่เคยเบ่ือ ตรงกันข้ามเขาพูดย้ำอยู่ตลอดเวลา เวลาทำแต่ละท่าแต่ละด่าน เขาจะทำเกินคำสั่งแทบทุกครั้ง เช่น อาจารย์สั่งให้ทำ 10 ก็บวกเพ่ิมไปอีก 1-2 เสมอ

จากวันแรกที่เร่ิมทำฟิตเนสผ่านมากว่า 3 ปีแล้วครับ ส่ิงที่ได้คือลูกผมมีพัฒนาทางร่างกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สลัดจากรูปร่างที่เปราะบาง บาดเจ็บง่าย กลายเป็นนักกีฬาหุ่นฟิตเฟิร์ม และแข็งแรง แต่ยังไม่พอครับ ยังต้องทำกันต่อไป เพ่ือเป้าหมายในวันข้างหน้า

—————————————– เดอะวินเนอร์