๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ

1999

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำไปเผยแพร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

๑. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #ทรงฉลองพระองค์สูทสากล
๒. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #ทรงฉลองพระองค์ชุดเดินป่า ทรงสะพายกระเป๋าเดินทาง และทรงหมวกแก็ป โดยพระกรทั้งสองข้างจับไม้เท้าเดินป่า
๓. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #ทรงฉลองพระองค์ขี่ม้า และทรงสวมหมวกคาวบอย
๔. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #ทรงฉลองพระองค์วอร์ม ขณะทรงกอดสุนัข
๕. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #ทรงฉลองพระองค์ขี่ม้า และทรงสวมหมวกขี่ม้า ขณะทรงลูบหัวม้า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 18 นาฬิกา 35 นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช พระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทย์ถวายพระประสูติโดยการผ่าตัด เมื่อแรกพระประสูติ ทรงมีน้ำหนัก 2,680 กรัม ความยาวพระองค์ 47 เซนติเมตร รอบพระเศียร 31 เซนติเมตร ลืมพระเนตรเมื่อเวลา 19.00 นาฬิกา ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเสามาอักษร พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ทองคำ ส่วนของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ อีกทั้งทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า “ผู้ทำประทีปคือ ปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรื่องโชติช่วง”

พระกรณียกิจ

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังห้องสมุดฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนจิตรลดา เพื่อร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่าน และวันที่ 2 ตุลาคมในปีเดียวกันนั้น พระองค์ก็ได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัล “งานประหยัดน้ำ-ไฟ” ที่จัดขึ้นเป็นประจำในโรงเรียนจิตรลดา

วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้เสด็จไปยังสนามกีฬากลาง พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและ วิทยุบังคับประเภทต่างๆ ในรายการ “เจ้าหนูน้อยเจ้าเวหา”

นี้เป็นเพียงแค่บางส่วนในพระประวัติของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันนี้เราทุกคน ประชาชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กันในวันที่ 29 เมษายน ของทุกๆปี

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”