หมวดพีค-ชีวิตคือการลองผิด ลองถูก

2976

 

“หมวดพีค” ร้อยตำรวจโท ชลวิทย์ โพธิสุข

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองวินัย ปฏิบัติราชการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในตำแหน่งนายตำรวจติดตาม พลตำรวจตรีพรชัย ขจรกลิ่น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

หมวดพีค ตำรวจมาดนิ่ง ที่รักการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เกิดและเติบโตในครอบครัวข้าราชการตำรวจที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

มีคุณพ่อเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“คุณพ่อเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีเสมอ พ่อสอนเสมอว่าให้เดินได้ด้วยตัวเอง ทุกอย่างคือการลองผิด ลองถูก ลองผิดถือเป็นบทเรียน ลองถูกถือเป็นกำไรชีวิต”

นอกจากนี้ท่านยังให้ความสำคัญกับการศึกษาในวิชากฎหมาย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

สนับสนุนให้หมวดพีคเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกฎหมายในการนำมาปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ความใฝ่ฝันสูงสุดคือการได้เข้ารับข้าราชการตำรวจ เนื่องจากมีคุณพ่อเป็นบุคคลต้นแบบ ประกอบกับสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่รับราชการ

ก่อนนี้ตัวพีคเอง มุ่งมั่นที่จะสอบเตรียมทหารตั้งแต่เมื่อครั้งยังศึกษาในระดับมัธยม โดยติดตัวสำรอง แต่ไม่เคยคิดที่จะท้อถอย และไม่เคยที่จะยอมแพ้

ตัดสินใจสอบเข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคณะรัฐศาสตร์

เมื่อจบการศึกษา มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือหลักสูตร กอส. รุ่นที่ 43

หมวดพีค เล่าต่อว่า การอบรมหลักสูตร กอส. จะเข้ารับการฝึก ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะมีการเรียนการสอนวิชาที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีการฝึกระเบียบวินัยตามแบบแผนของการเป็นข้าราชการตำรวจ

เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว ได้รับการบรรจุในตำแหน่งรองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ได้โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ “พลตำรวจตรี พรชัย ขจรกลิ่น “ ผู้บังคับการกองวินัย ในตำแหน่งนายตำรวจติดตาม

เมื่อ พลตำรวจตรีพรชัย  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หมวดพีคจึงได้รับความไว้วางใจให้ติดตามมาปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน

ครั้งปฏิบัติหน้าที่ ณ กองวินัย หน้าที่ในความรับผิดชอบเป็นการปฏิบัติงานในส่วนของงานด้านเอกสาร

แต่เมื่อย้ายมาช่วยราชการที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ถือเป็นการพลิกบทบาท เป็นการติดตามผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการ

ทำให้หมวดพีคได้เรียนรู้งานตำรวจที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งผู้บังคับบัญชาคือพลตำรวจตรีพรชัย หรือที่รู้จักในนาม ผู้การแพะ จะคอยแนะนำและให้คำสอนที่เป็นข้อคิดในการเป็นตำรวจอยู่เสมอ

โดยเฉพาะเรื่องของการมีวินัย การทำงานเป็นทีม และรู้จักแบ่งปัน

หมวดพีค ยังบอกอีกว่า ความที่ตัวเองเป็นคนเรียบง่าย ติดดิน งานอดิเรกคือการได้เดินทาง ผจญภัย ไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะไปกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ

ดังนั้น สเปคผู้หญิงของ “หมวดพีค” รูปร่างภายนอกนั้นไม่สำคัญ

แต่ความเข้าใจในเรื่องของการทำงานนั้นสำคัญมากเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไม่มีตารางเวลาที่แน่นอน

สิ่งสุดท้ายคือการให้เกียรติครอบครัว ซึ่งหมวดพีคให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง….

พนิตนาฏ พรหมบังเกิด บันทึก 1/12/62