คณะสงฆ์อุบลฯช่วยชาวบ้านน้ำท่วม

256

วันที่9 ก.ย.2562 พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 มอบหมายพ.ต.ท.เกียรติทวี บุญมา ผบ.ร้อย ตชด.225 พร้อมด้วย ร.ต.อ.ทวี คำแพง รอง ผบ.ร้อย ตชด.225, ร.ต.อ.ไพรัตน์ เจริญพงษ์ หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมกำลัง13 นาย

ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย รองเจ้าคณะจังหวัดฯ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

นำเรือท้องแบนออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ บ้านเมืองเก่า ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ บ้านท่าเจริญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

พร้อมมอบอาหาร เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น