ช้างศึก1เยี่ยม บก.ฝึกพิเศษ อ.แปลงยาว

376

ช้างศึก1 ตรวจเยี่ยมกำลังพล กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ ตชด. อ.แปลงยาว

วันที่30 มี.ค. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด.และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก. 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ ให้มีระเบียบวินัย ประสานความร่วมมือบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงบริการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ประชาชน

นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกำลังพล นอกจากนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย