บิ๊กอ้อแนะลูกน้องภ.3เลี้ยงไก่ปลูกผัก

วันที่18เม.ย.63พล...อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช..3   ...จริศักดิ์แสนบัวผกก.(สอบสวน)​ฯปรก.สง.รองผบช..3(4), 

...จักรายุธ  สียางนอก อง สว.ฯปรก.สง.รอง​​ผบช..3​(4)  และ...พงษ์ศักดิ์นนทโชติรองสว.ฯปรก.สง.รองผบช..3(4) 

เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองศรีสะเกษ และตรวจเยี่ยมสภ.ห้วยทับทัน

ร้อยเวรรักษาการณ์รายงานเหตุการปกติ   ได้มีการประชุมที่มีการจัดระยะห่างไม่น้อยกว่า ​2 ​เมตร (Socail Distancing)​

มีการล้างมือด้วยเจล ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัยเรียบร้อยทุกนายโดยมีข้อสั่งการชี้แจงให้ปฎิบัติ ดังนี้

1.หน.สภ.และข้าราชการตำควจทุกนายปฏิบัติตามคำสั่งของ ตร. และ.3 โดยเฉพาะการบริการประชาชนและการปฏิบัติตนขณะสวมเครื่องแบบ โดยเฉพาะ ทรงผม เครื่องแบบ รองเท้า และการวางตนในที่สาธารณะ

2.นำจิตอาสามาทำประโยชน์ต่อประชาชนและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

3.หน.สภ.ต้องนำระบบ Crimes มาใช้ในการบริหารงานต่างใน สภ.

4.งานสอบสวนให้ดำเนินการตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/5

5.งานสืบสวนให้กวดขันการก่ออาชญากรรมที่จะเป็นการซ้ำเติมประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด

6.ให้ดำเนินการตามสุระโมเดลเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ  ไวรัสโควิด 19

 7.หน.สภ.กำกับควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/37

8.ฝากข้อห่วงใยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย

จากนั้นได้ตรวจสถานีตำรวจแผนกงานต่างๆแล้วได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักและความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและครอบครัว

พร้อมแนะนำให้ ตร.ชั้นประทวนอยู่ด้วยการเลี้ยงไกไข่ ปลูกผักตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง