ปิงปองตำรวจไทยคว้าอีก2ทอง

ทีมปิงปองตำรวจไทย ได้2 เหรียญทอง1 เหรียญเงิน ในกีฬาตำรวจและนักดับเพลิงโลกครั่งที่18 ที่เมืองเฉินตู ประเทศจีน

1. เหรียญทองชายเดี่ยว

...ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล

เหรียญทองหญิงคู่

...หญิงสุธาสิณี เสวตรบุตร

...หญิงอุษณี ทวีสัตย์

1เหรียญเงินชายเดี่ยว

..ภาคภูมิ สงวนสิน