ผบ.ตร.มอบประกาศเกียรติคุณ15โรงพักภ.8-ภ.9ปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

วันที่ 22 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 7/2565 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตร. พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตำรวจที่มีผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในห้วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 65) ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และภาค 9 รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 สถานี ดังนี้

ตำรวจภูธรภาค 8 มีสถานีที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ  9 สถานี ประกอบด้วย

อันดับ 1 สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดระนอง
อันดับ 2 สถานีตำรวจภูธรปากน้ำ จังหวัดระนอง
อันดับ 3 สถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ จังหวัดพังงา
อันดับ 4 สถานีตำรวจภูธรปะทิว จังหวัดชุมพร
อันดับ 5 สถานีตำรวจภูธรไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับ 6 สถานีตำรวจภูธรบ้านในหูต จังหวัดชุมพร
อันดับ 7 สถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับ 8 สถานีตำรวจภูธรจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับ 9 สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตำรวจภูธรภาค 9 มีสถานีที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ  6 สถานี ประกอบด้วย

อันดับ 1 สถานีตำรวจภูธรกงหรา จังหวัดพัทลุง
อันดับ 2 สถานีตำรวจภูธรคลองแดน จังหวัดสงขลา
อันดับ 3 สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
อันดับ 4 สถานีตำรวจภูธรคูเต่า จังหวัดสงขลา
อันดับ 5 สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อันดับ 6 สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง