ผบ.ตร.สั่งปส.เข้มจับยาเสพติดลอบขนส่งไปรษณีย์

ปส. ระดมหน่วยงานประชุมหามาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติด ทางไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ และระบบขนส่ง (Logistics)

เช้าวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

มอบหมายให้ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารของสถานประกอบการที่ให้บริการด้านไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์และระบบขนส่ง (Logistics) ภาคเอกชน 16 แห่ง

พร้อมผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีก 13 หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางและกำหนดมาตรการร่วมกันในการป้องปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติด ผ่านช่องทางการขนส่งพัสดุภัณฑ์

จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน การค้ายาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลักลอบขนยาเสพติด

โดยใช้รูปแบบการขนส่งผ่านทางผู้ประกอบการ รับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์มากขึ้นสามารถจับกุมผู้ที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา

ผลการจับกุมสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ได้มากถึง 267 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 200 กว่าคน

ทั้งนี้เป็นยาบ้า จำนวน 1,700,000 เม็ด โดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าการกระทำความผิดในรูปแบบดังกล่าว มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติด

โดยใช้การบริการขนส่งเป็นเครื่องมือหรือกรณีที่เกิดเหตุแล้ว จะสามารถสืบสวนขยายผลติดตามกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ อาศัยข้อมูลที่จำเป็นจากผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพและบรรลุผลอย่างชัดเจน