วปอ.61สนับสนุนโครงการครัวพระราชทาน


สายวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริเวณครัวพระราชทานฯ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61(หมู่ไก่ฟ้า)

นำโดย นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 , นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , พล.ต.สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ,

ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

และนางสาวปิยสิการณ์ เบญจรักมีสุข
กรรมผู้จัดการ บริษัท มีสุขโฮมเพลส จำกัด

ร่วมลงพื้นที่แจกอาหารในชุมชน 1. ชุมชนหลังวัดสุทธจินดา
2. ชุมชนหนองบัวรองอ.เมือง จว.นครราชสีมา

และมอบเงินสนับสนุนโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จำนวน 120,000 บาท

โดยมี นายกฤษฏา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด , นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ