ห่วงใยไม่ทอดทิ้งผู้กล้า

วันนี้ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น.
พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว.และคณะที่ปรึกษา ทว.

ได้มาเยี่ยม ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ ศรีบรรเทา สังกัด กองร้อย ตชด.236 กก.ตชด.23 ช่วยราชการ ฉก.ตชด.43 ถูกลอบวางระเบิด และถูกสะเก็ดระเบิดขณะปฎิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งมารักษาต่อที่ รพ.ตำรวจ

พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและมอบหนังสือชื่นชมรวมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ ฯ ณ ห้อง 1111 รพ.ตำรวจ