เสธ.หิ-รองไตรรงค์ มอบทุนลูกหลานตำรวจ-ถุงยังชีพ5โรงพักพิจิตร-นครสวรรค์

มูลนิธิพระราหู”โดย ดร.หิมาลัย ฯ พล.ต.ต.ไตรรงค์ฯ ร่วมกับ ส.ส.สัญญา ส.ส.สุรชาติ เดินหน้าจัดกิจกรรรม”ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา ข้าราชการ ตร.และมอบถุงยังชีพ ให้กับข้าราชการ ตร.5 โรงพักพื้นที่ นครสวรรค์-พิจิตร 

วันที่ 21 พ.ค.65 เวลา 13.30 น.ณ สถานีตำรวจภูธร อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

มูลนิธิพระราหูโดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู ประธานพิธีฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ รองประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร นายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 3 คุณปุณณรีย์ ศรีบุศกร เลขานุการคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา รอง ผบก.ส.2 พ.ต.อ.นครพัฒน์ พรหมพันธุ์ พ.อ.วาธิน เปริญกุล น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขาฯนายก อบจ.นครสวรรค์ และคณะ

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ใจถึงใจ ปันน้ำใจ“มอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจในระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ และปริญญาตรี และมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจ   สภ.บรรพตพิสัย และ สภ.หนองกรด จ.นครสวรรค์

มี พ.ต.อ.อาชวิน สิงหะผลิน ผกก.สภ. บรรพตพิสัย พ.ต.ท.ปภาวิน ห้องพ่วง รอง.ผกก.ป.สภ.บรรพตพิสัย รวมทั้ง ข้าราชการตำรวจ สภ.บรรพตพิสัย สภ.หนองกรด และนักเรียน นักศึกษา บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ รายละเอียดดังนี้

– สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ ระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ ปริญญาตรี 58 ราย และมอบถุงยังชีพให้ข้าราชตำรวจ 92 นาย

– สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ ระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ ปริญญาตรี 26 ราย และมอบถุงยังชีพให้ตำรวจ 43 นาย

ต่อมาเวลา 14.30 น.ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ ประธานพิธีฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้ง นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ รองประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร นายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 3 และคณะ

ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ และมอบถุงยังชีพให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.บึงนาราง และสภ.บางลาย จ.พิจิตร

มี พ.ต.อ.ทัพพ์เศรษฐ์ เขื่อนแก้ว รอง ผบก. ภ.จว.พิจิตร พ.ต.อ.กฤติกร ปานผล ผกก.สภ.บึงนาราง รวมทั้ง ข้าราชการตำรวจ สภ.บึงนาราง สภ.บางลาย และนักเรียน นักศึกษา บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ  เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ ดังนี้

– สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร มอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดา ข้าราชตำรวจ ระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ ปริญญาตรี จำนวน 28 ราย และมอบถุงยังชีพให้ข้าราชการตำรวจ จำนวน 52 ถุง

– สภ.บางลาย จว.พิจิตร มอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ ระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ ปริญญาตรี จำนวน 32 ราย และมอบถุงยังชีพให้ข้าราชการตำรวจ จำนวน 34 นาย

หลังจากนั้นเวลา 15.45 น.ดร.หิมาลัย ผิวพรรณประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ ประธานพิธีฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้ง นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ รองประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร นายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 3 และคณะ

เดินทางไปยัง สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร พร้อมร่วมมอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดาข้าราชการตำรวจ ระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ และปริญญาตรี 53 ราย รวมทั้งมอบถุงยังชีพให้ข้าราชการตำรวจ 69 นาย

มีพ.ต.อ.ทัพพ์เศรษฐ์ เขื่อนแก้ว รอง ผบก. ภ.จว.พิจิตร พ.ต.อ.สมบูรณ์ สีแดง ผกก.สภ. โพธิ์ประทับช้าง พร้อมทั้ง ข้าราชการตำรวจ สภ.โพธิ์ประทับช้าง นักเรียน นักศึกษา บุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจ  ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ

กิจกรรมโครงการ”ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”มอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดาของข้าราชการตำรวจ และมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.บรรพตพิสัย สภ.หนองกรด สภ.บึงนาราง สภ.บางลาย และสภ.โพธิ์ประทับช้าง จัดขึ้นครั้งนี้

มูลนิธิพระราหู โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้ง นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ รองประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร นายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 3 และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน

ได้เล็งความสำคัญและเห็นใจข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ครอบครัวของข้าราชการตำรวจขาดรายได้ ส่งผลให้บุตร ธิดาที่กำลังศึกษาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้น  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนบุตร ธิดาของข้าราชการตำรวจ ที่เรียนดี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป