น.1เปิดโครงการนำร่องแก้ปัญหาตำรวจฆ่าตัวตาย

วันที่ 23 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม บก.สปพ.

พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผบช.น. ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ., พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช รอง ผบก.สปพ., คุณศรีอรุณ ธนะรัชติการนนท์ ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ และคณะสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ “ เพื่อนเศร้า เราห่วงใย ร่วมขจัดภาวะซึมเศร้าของกำลังพล”  มีข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังบรรยายจากคณะวิทยากรดังกล่าว

ทั้งนี้กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษมีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องปฎิบัติหน้าที่ภายใต้ภาวะความกดดันท่ามกลางความขัดแย้งซึ่งต้องควบคุมอารมณ์พร้อมกับรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

จึงส่งผลให้เกิดภาวะความเครียดสูงนําไปสู่โรคซึมเศร้าและการทําอัตตวินิบาตกรรมได้ การอบรม ตามโครงการนี้จึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้นํา ความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าลดปัญหาการฆ่าตัวตายของข้าราชการ ตํารวจในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_9073