เสธ.หิฯควง5สส.รุดตรวจสอบ2 ฝายกั้นน้ำปิงพัง

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อม ส.ส.3 จังหวัด ลงพื้นที่สำรวจฝายวังยาง-หนองขวัญ และฝายวังบัว กั้นแม่น้ำปิง พังเสียหาย พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น.ที่ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 ,นายสุรชาติ ศรีบุษกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 ,นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2,นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3,นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4,น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพอากาศ และคณะ

ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ของฝายกั้นน้ำชั่วคราว วังยาง-หนองขวัญที่พังทลาย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.65 เสียหายหนัก พร้อมร่วมหาทางซ่อมแซม แก้ไขอย่างเร่งด่วน

มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ ผู้นำและตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร ร่วมเดินสำรวจฝายกั้นน้ำชั่วคราวดังกล่าว

หลังจากนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และนายสุรชาติ ศรีบุษกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พร้อมคณะได้เดินทางไปยัง ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพื่อสำรวจความเสียหาย ของฝายชั่วคราววังบัว ที่พังทลาย เมื่อวันที่ 23 ม.ค.65

สำหรับฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ และฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว จ.กำแพงเพชร ที่ทรุดตัวพังเสียหาย ส่งผลให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว

หลังสำรวจความเสียหายของฝายกั้นน้ำชั่วคราว ทั้ง 2 แห่ง ดร.หิมาลัย พร้อมส.ส.ทั้ง 3 จังหวัด รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือเพื่อเร่งหาทางซ่อมแซมแก้ไขฝายกั้นน้ำชั่วคราวดังกล่าว อย่างเร่งด่วน เพื่อใช้เก็บน้ำหลังพ้นหน้าน้ำไปแล้ว เพื่อไม่ให้ชาวบ้านสองตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงต้องประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2565 และในอนาคตอีกด้วย