โฆษกตำรวจ ภ.2แจงคืบหน้าไฟไหม้ผับ “เมาท์เท่น บี”

 

ตำรวจภูธรภาค 2 รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านเมาท์เท่น บี จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม .. 2565 กรณีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 00.30 . เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการมีลักษณะคล้ายสถานบริการ ชื่อ เมาท์เท่น บี ตั้งอยู่เลขที่ 2/84 หมู่ที่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  มีผู้เสียชีวิต 15 รายบาดเจ็บ 35 ราย (ให้การได้ จำนวน 1 ราย /ให้การไม่ได้  34 ราย ขณะนี้สามารถติดต่อญาติผู้เสียชีวิตได้ทุกรายแล้ว)

ตำรวจภูธรภาค 2 โดย พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 กำชับให้ พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี กำกับ ควบคุมพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้ รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ ให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บ และญาติผู้เสียชีวิต และให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ในกรณีเพลิงไหมร้านเมาท์เท่น บี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย และได้เรียกพนักงานสืบสวนสอบสวน สั่งการในการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

พล...ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช..2/โฆษก .2 เปิดเผยว่า  กรณีดังกล่าว ได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาสถานบริการต่าง รายละเอียดดังนี้

1. จังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่ง จังหวัดชลบุรี ที่ 3625/2565 สั่ง วันที่ 5 ..65 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเพลิงไหม้ ร้านเมาท์เท่น บี เพื่ออำนวยการ ขับเคลื่อน ประสานการปฏิบัติ หรือดำเนินการอื่นใดภายใต้ระเบียบกฎหมาย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เข้าถึงสิทธิการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา

2. พลตำรวจตรี ฉัตรชัย นันทมงคล ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์หลักุฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง พร้อมเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ทันสมัย สนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดี

3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยาน 2 ปาก ประกอบด้วย

3.1 นาวาโท ประพันธ์ ชูละออง (ราชนาวี) หัวหน้าแผนกขยายเขตระบบไฟฟ้ากองกิจการไฟฟ้าทหารเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบไฟฟ้าในพื้นที่

3.2 นายภูษิต วงศ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงานประจำเทศบาลเมืองสัตหีบรับผิดชอบเรื่องงานขออนุญาตก่อสร้าง และโครงสร้าง

โฆษกตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวต่ออีกว่า

ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากรณีเพลิงไหม้ ร้านเมาท์เท่น บี ในครั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่ อาคารหอประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 09 – 7179-6715 รายละเอียดปรากฏเป็นดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ..2561 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ..2562

กรณีเสียชีวิตได้รับค่าจัดการศพ 29,700 บาท ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวได้รับเพิ่มอีก 29,700 บาท

บาดเจ็บสาหัสต้องรักษาในโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป ได้รับ 4,000 บาท

พิการ ได้รับ 13,300 บาท

2. กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเสียชีวิต ได้รับ 80,000 บาท

3. กรณีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้ค่าทำศพ 50,000 บาท และมีเงินสงเคราะห์ตายและเงินชราภาพจ่ายให้เพิ่มอีกส่วนหนึ่ง

4. กรณีดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดอาญา จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนที่ขาดอีกวงเงิน 110,000 บาท

โฆษกตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญ ตำรวจภูธรภาค 2 จะให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต และจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ถึงที่สุด และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้