สถานการณ์ยาเสพติดปี2020

 

ผบช.ปส.คาด สถานการณ์ยานรกเมืองไทย ปี 2020 ยาไอซ์ จะระบาดหนักในสถานบริการ และมีราคาถูก เพราะผลิตตามตะเข็บชายแดนพม่า ชนิดโนลิมิต

พลตำรวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) เปิดเผยว่า ในปี 2020 ปัญหายาเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีนโดยเฉพาะไอซ์ จะขยายตัวรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาค

สะท้อนจากผลการจับกุมในประเทศต่างๆที่มีปริมาณสูงขึ้น โดยไอซ์ที่ลักลอบลำเลียงเข้าประเทศไทยและประเทศต่างๆ

มีฐานการผลิตอยู่เขตพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธ์ติดอาวุธในบริเวณรัฐฉานตอนเหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

“แหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกยังคงอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและไม่จำกัด

จากสถานการณ์การผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ยาเสพติดจำนวนมากได้ถูกลักลอบส่งออกกระจายไปยังประเทศต่าง ๆ

ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ปรากฏผลจับกุมในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก

เขากล่าวต่อว่า ห้วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้ำโขงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสต่างๆ

โดยเฉพาะแผนการสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดน 3 ประเทศ คือ พม่า ไทย ลาว

ส่งผลให้กลุ่มขบวนการเปลี่ยนเส้นทางลำเลียง จากเดิมที่เคยเข้าประเทศไทยเป็นหลัก ผ่านทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบันพบว่า เปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงโดยผ่านไปทางลาว เวียดนาม หรือผ่านพม่าลงสู่ทะเลอันดามันก่อนลำเลียงเข้าสู่ประเทศที่สาม หรือลำเลียงเข้าไทยทางฝั่งตะวันตกของจ.ตาก และจ.กาญจนบุรี

พลตำรวจโท ชินภัทร กล่าวด้วยว่า

ปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าต่อครั้งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากตลอดปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงปีหน้า

สำหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นยาบ้า รองลงมาคือไอซ์และกัญชาตามลําดับ

นอกจากนี้ คีตามีน เริ่มเป็นที่นิยมและแพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนมากขึ้น

ขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงถูกใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติด และเส้นทางผ่านลําเลียงยาเสพติดประเภท ไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา ไปยังประเทศที่สามอีกด้วย

“ปัจจัยที่ทำให้ยาเสพติดถูกลำเลียงเข้าไทยเป็นจำนวนมาก มาจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลัก เพราะไทยอยู่ติดกับแหล่งผลิตยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า

จากการที่แหล่งผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่ยังสามารถผลิตยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากอย่างไม่จำกัด โรงงานผลิตที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

การนำเข้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่นำไปสู่การผลิตสามารถจัดหาได้อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัยมากขึ้น

รวมถึงกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติที่เข้าไปเคลื่อนไหวในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อต้องการขยายตลาดยาเสพติดทั้งในและนอกภูมิภาค รวมไปถึงความต้องการภายในประเทศยังมีอยู่สูง โดยเฉพาะยาบ้า

เมื่อกำลังการผลิตยาเสพติดนอกประเทศมีการเพิ่มปริมาณการผลิต เพื่อให้ตัวยาเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้มีปริมาณยาบ้าถูกส่งเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้ราคาต่ำลง เช่นเดียวกับ ไอซ์ ปัจจุบันราคาลดต่ำลงกว่าในอดีตมาก” 

เขากล่าวต่อว่า

สำคัญที่สุดกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้ายาเสพติด

โดยนำเทคโนโลยีการติดต่อซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย เป็นปัจจัยสำคัญ ที่เอื้อให้การค้ายาเสพติดขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว

กลุ่มผู้ค้าหลีกเลี่ยงการส่งมอบยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ซื้อโดยตรง แต่จะใช้วิธีติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วแจ้งจุดวางยาเสพติด (Dead Drop)

เป็นการตัดตอนในกระบวนการส่งมอบไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางในพื้นที่ชายแดนอย่างเช่นในอดีต ไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างจำนวนมาก

การสั่งซื้อยาเสพติดจึงสามารถได้ปริมาณที่มากขึ้นในจำนวนเงินที่เคยสั่งซื้อ และยังเป็นการต่อต้านการสืบสวนขยายผลจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่

ยังพบว่ากลุ่มนักค้าทุกระดับ รายย่อย รายกลาง รายใหญ่ นิยมซื้อขายยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ควบคู่กับการส่งมอบ ยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ ระบบโลจิสติกส์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น

เนื่องจากการให้บริการขนส่งระบบโลจิสติกส์มีจำนวนมาก รวมทั้งยังมีปัจจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การโอนเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว ทำให้ยากต่อการสกัดกั้น ติดตามจับกุม และสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่

ผบช.ปส. กล่าวต่อว่า สำหรับเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่สำคัญของประเทศไทย กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังคงใช้เส้นทางลำเลียงยาเสพติดผ่านตามแนวชายแดนไทย-พม่าทางภาคเหนือ ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตและแหล่งเก็บพักยาเสพติดของกลุ่มผู้ผลิต เพื่อลำเลียงนำยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเขตปริมณฑลและกรุงเทพฯ

นอกจากนี้กลุ่มค้ายาเสพติด ยังปรับเปลี่ยนวิธีการและเส้นทางลำเลียง โดยผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านจ.เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร มากขึ้น

เพราะเป็นพื้นที่ชายแดนติดแม่น้ำโขง สามารถนำยาเสพติดขึ้นเรือข้ามแม่น้ำโขง และเลือกจุดขนถ่ายได้โดยง่าย

ปัจจุบันสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือ พบว่ายาเสพติดถูกลำเลียงเข้าไทยด้านชายแดนตะวันตก ได้แก่ จ.กาญจนบุรี และจ.ตาก มากขึ้น

เพื่อหลบเลี่ยงการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ตามเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรอง

สำหรับการคาดการณ์สถานการณ์ยาเสพติดในปี 2020 พลตำรวจโท ชินภัทร สรุปไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย

1. ชายแดนภาคเหนือเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นเส้นทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าจากพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งความถี่และปริมาณยาเสพติด

เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้มงวดเส้นทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ผู้ค้ายาเสพติดหลบเลี่ยงหันมาใช้เส้นทางนี้ทดแทน

2. ห้วงที่ผ่านมาการลำเลียงยาเสพติดโดยการขนส่งทางน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีปัจจัยสำคัญจากหลายสาเหตุ เช่น การปรับเปลี่ยนเส้นทางลำเลียง เพื่อหลบเลี่ยงการสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนอื่นๆ

การลำเลียงทางน้ำเอื้อต่อการลักลอบลำเลียงครั้งละมากๆ ยากต่อการป้องกันและปราบปราม ทั้งยังสามารถลักลอบลำเลียงนำเข้ายาเสพติดได้ตลอดพื้นที่ชายฝั่งทะเล

3. ภาวะการขยายตัวของการผลิตยาเสพติดกลุ่มประเภท เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า และ ไอซ์) ที่มีกำลังการผลิตอย่างไม่จำกัด จนเกิดภาวะล้นตลาด ทำให้ยาเสพติดมีราคาถูกลง และอาจส่งผลทำให้เกิดการกระตุ้นความต้องการของกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพมากขึ้น

4. การใช้คีตามีนควบคู่กับเอ็กซ์ตาซี ในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสถานบันเทิง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

และ 5. ปัญหาที่สำคัญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติด กับการพัฒนาของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ควบคู่กับการขนส่งทางพัสดุ จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และไม่จำกัดพื้นที่

พลตำรวจโท ชินภัทร กล่าวต่อว่า

สำหรับแนวทางเชิงรุกการทำงานของตำรวจปราบปรามยาเสพติดในปี 2020 จะดำเนินการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในทุกเส้นทาง

รวมทั้งจะดำเนินการปราบปรามจับกุมและสืบสวนขยายผล ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้าและส่งออก ขยายผลไปยังผู้สมคบและผู้สนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อทำลายโครงสร้างเส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดทั้งระบบ

โดยดำเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมาย

ขณะเดียวกันจะแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้าน ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

รวมทั้งพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศบริเวณชายแดน เพื่อสกัดกั้นและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

พร้อมจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านไอที และด้านยุทธวิธี เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย.

เครดิต: วัสยศ งามขำ บางกอกโพสต์