กฏเหล็กใหม่ นรต.ต้องมาจาก ตท.เท่านั้น

 

ไม่กี่วันมานี้ มีบันทึกข้อความเรื่อง ตร.อนุมัติแนวทางการสรรหาและผลิตกำลังพลในส่วนของ นรต.และนตท.ในส่วนของตร.ประจำปีการศึกษา2562 ถึง ผบช.รร.นรต.เผยแพร่ในโซเชี่ยล

ข้อความระบุว่า ตามหนังสือ รร.นรต. ขออนุมัติดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(ชาย)ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)หรือเทียบเท่าเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร.ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จำนวน 280 อัตรา

เข้าศึกษาต่อ รร.ตท.เพื่อจะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรตามระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหารพ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ2561 โดยใช้แนวทางการรับสมัครและสอบคัดเลือกตามแนวทางที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

พร้อมทั้งขอยกเลิกการจัดสรรอัตราในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก(หญิง)เข้าเป็นนรต.และบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของตร.จำนวน280 อัตรา ตามที่ตร.ได้เคยอนุมัติไว้โดยไม่มีกำหนด

และให้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(ชาย)ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ม.4)หรือเทียบเท่า เข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ตร.ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 280 อัตรา แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น

สกพ.ได้ดำเนินการเสนอ ตร.พิจารณาแล้ว ตร.มีบันทึกลง 23 ส.ค.61ท้ายหนังสือ สกพ.ด่วนที่สุด ลง 16 ส.ค. อนุมัติการดำเนินการตามข้อ4.2 รายละเอียดปรากฎตามสำเนาบันทึก ตร.ที่แนบมาพร้อมนี้

สรุปได้ประมาณว่า คำสั่งจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจคือ


– งดรับ นรต. หญิง

– รับเฉพาะผู้มีวุฒิ ม.4 เพื่อสอบเข้ารร.เตรียมทหาร

– นรต. ต้องมาจากเตรียมทหารเท่านั้น

สำหรับ นรต.หญิง โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เริ่มรับครั้งแรกเมื่อปี52 จำนวน60คน หรือเทียบเท่านรต.66 ปัจจุบันรุ่น75 หรือมี นรต.หญิงมาทั้งหมดแล้ว10รุ่น

ถึงตอนนี้ นรต.หญิง กลายเป็นประวัติศาตร์อีกหน้าหนึ่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้ว