กวาดบ้านตัวเองก่อนดูบ้านคนอื่น

ตามข้อสั่งการของ พล.ต.ท.ชัยพร พานิชอัตรา จตร.(สบ 8) ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล จต. ควบคุมการปฏิบัติปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าทางเข้าที่ทำการสำนักงานจเรตำรวจ

วันนี้ 18 ต.ค.62 เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ชัยพร พานิชอัตรา จตร.(สบ 8) พร้อม พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล จต.

ตรวจความเรียบร้อยและควบคุมการปฏิบัติปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าทางเข้า ที่ทำการสำนักงานจเรตำรวจ

โดยตัดแต่ง/รื้อถอนพุ่มไม้บริเวณโดยรอบให้โปร่ง สะอาดและสง่างาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น จึงต้องเริ่มที่การพัฒนาปรังปรุงหน่วยของตนก่อนเป็นอันดับแรก