กองทุนชัยจินดา กองทุนครู ตชด.

 
เมื่อเร็วๆนี้ ครูตำรวจตระเวนชายแดนทั้งประเทศคงได้เฮ
เพราะพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มอบเงินให้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีเงินทุนประเดิม 13.3 ล้านบาท
 
ไม่ใช่แต่ครู ตชด.เท่านั้นที่จะได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนนี้

แต่ยังหมายรวมถึงข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอื่น พนักงานงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียนตชด.หรือศูนย์การเรียนโรงเรียนตชด.ด้วย

สำหรับเงินช่วยเหลือครู ตชด. มีชื่อว่า เงินกองทุนฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด ชื่อบัญชี กองทุนชัยจินดาเพื่อสวัสดิการครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มีผบช.ตชด.เป็นประธานคณะกรรมการ ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กำกับดูแลควบคุมการบริหารงานกองทุนให้เกิดความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ หลักๆ 1.จ่ายช่วยเหลือข้าราชการตำรวจทำหน้าที่ครู ตชด.ในกรณีเป็นการช่วยเหลือลักษณะให้เปล่า

กรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละไม่เกิน 1 หมื่นบาท กรณีบ้านพักหรือที่พักอาศัยประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ ช่วยเหลือตามความเหมาะสม ไม่เกินรายละ 5 พันบาท

กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวในรพ.รัฐหรือเอกชน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันช่วยเหลือรายละไม่เกิน 1 พันบาท หากพักรักษาตัวติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่ม อีกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 พันบาท  

นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร/ภรรยาที่ถูกต้องตามกม.คลอดบุตร ให้จ่ายเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

กรณีบิดามารดา คู่สรสหรือบุตร ที่ถูกต้องตามกฏหมายเสียชีวิตให้จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 5,000 บาท

2.จ่ายช่วยเหลือข้าราชการอื่น พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียน ตชด.ในกรณีเป็นการช่วยเหลือลักษณะให้เปล่า

กรณีเสียชีวิตช่วยเหลือรายละไม่เกิน 5 พันบาท กรณีบ้านพักหรือที่พักอาศัยประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ ช่วยเหลือตามความเหมาะสม ไม่เกินรายละ 3  พันบาท

กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวในรพ.รัฐหรือเอกชน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ช่วยเหลือรายละไม่เกิน 1 พันบาท

หากพักรักษาตัวติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่ม  รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 พันบาทฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร/ภรรยาที่ถูกต้องตามกม.คลอดบุตร ให้จ่ายเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

กรณีบิดามารดา คู่สมรสหรือบุตร ที่ถูกต้องตามกฏหมายเสียชีวิตให้จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท

3.จ่ายเงินช่วยเหลือลักษณะให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตำรวจ ท่ีทำหน้าที่ครูโรงเรียนตชด.กรณีมีความจำเป็นเดือดร้อนภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1.กู้ได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทถ้วน 3.2.ต้องมีตำรวจสังกัด ตชด.ค้ำประกัน 1 ราย

ผู้กู้จะต้องมีเงินได้สุทธิคิดเป็น 3เท่าของเงินงวดที่ต้องชำระ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด การกู้ยืมเงินครั้งต่อไป ต้องผ่อนชำระเงินกู้ครั้งที่ผ่านมาให้ครบถ้วน

ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือลักษณะให้กู้ยืมแก่ข้าราชการอื่น พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียน ตชด. กรณีมีความจำเป็นเดือดร้อนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน แต่จำนวนเงินลดหย่อนกันไป

ช้างศึก1-พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับโครงการของ ผบ.ตร.จักรทิพย์ ที่มอบทุนให้กับ ตชด. ว่า 

ครูโรงเรียน ตชด. จะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน เป็นชุดเฝ้าตรวจ เฝ้าเหตุตามแนวชายแดน ทีนี้จะมีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ในพื้นที่นั้น

ชั้นต้นแรกๆ ก็อยากให้สามารถสื่อสารได้ เพราะเด็กตามแนวชายแดน ส่วนมากเป็นเด็กชนเผ่า หลายชาติพันธุ์ ก็อยากให้เด็กมีโอกาสได้สื่อสารกันเข้าใจ

ทีนี้พอเริ่มตั้งโรงเรียน บางพื้นที่จะมีนักเรียนที่มาจากฝั่งเพื่อนบ้านเขมร ลาว ทั้งพม่า เยอะ เข้ามาเรียน นี่คือความมั่นคงในเรื่องระหว่างประเทศ

เมื่อเด็กมีการข้ามไปมา ก็มีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือกัน ก็เป็นส่วนทางอ้อม ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศ

ครูปกติก็ไปกลับ แต่สำหรับครู ตชด. โรงเรียนเหมือนฐานปฏิบัติการณ์ จะต้องอยู่กับเด็ก  ต้องกำกับดูแลโครงการ ดูแลเด็ก บางทีก็มีเด็กบ้านไกลก็ต้องอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

พูดง่ายๆ ว่าอยู่ทุกวัน ไม่มีวันหยุด เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ทั้ง 8 โครงการของพระองค์ท่าน

สำหรับครูที่เป็นข้าราชการทั่วไป  สักช่วงหนึ่ง ก็จะมีการหมุนเวียนหน้าที่ อาจจะย้ายไปอยู่ที่โน่นบ้าง ที่นี่บ้าง

แต่ครูตชด.เนี่ย บรรจุปั๊บอยู่ทำหน้าที่เป็นครูที่นั่น ก็เหมือนอยู่กับชีวิตราชการตลอด 30-40 ปี ส่วนใหญ่ครูตชด.จะอยู่ในพื้นที่แบบนั้น บางคนมีครอบครัว ก็เอาลูกไปเรียนด้วย 

ก็จะมีในเรื่องของความห่างไกล  มีปัญหากันในเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงส่วนราชการ โอกาสในการได้รับสิทธิอะไรต่างๆ เหมือนคนทั่วไป อันนี้ก็น้อย เพราะฉะนั้น หลายๆ อย่าง หรือสิทธิประโยชน์อะไรก็ลำบากกว่า

พล.ต.ท.วิชิต เล่าต่อว่า

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  เห็นความสำคัญของครู อยากให้เป็นขวัญกำลังใจ ก็เลยตั้งกองทุนให้กับครู ตชด.เพื่อใช้ในเรื่องสวัสดิการ

เมื่อเจ็บป่วย หรือเรื่องเงินทองไม่คล่องมือ ก็อาจจะสามารถหยิบยืมได้  ไม่มีดอกเบี้ย  แต่ก่อนหน้านี้จะเป็นการช่วยกันเอง ยังไม่เป็นรูปแบบ ผบ.ก็เลยกำหนดขึ้นมา เป็นแนวทาง
               
ตอนนี้ก็มีเงินอยู่ในกองทุนประมาณ 15 ล้าน ท่าน ผบ.ตร.หามาให้เป็นกองทุน เราก็ใช้ดอกผล มาบริหารในการช่วยเหลือครูตชด.
ในปัจจุบัน  ทั่วประเทศ โรงเรียน ตชด.มีทั้งหมด 218 โรงเรียน ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ตกประมาณ 1,500-1,600 คน

การกำหนดให้กู้ยืมเงิน ก็มีระเบียบในการกู้ อาจจะได้คนละไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน

บางส่วนที่เสียชีวิตก็อาจจะให้ขาดไปเลย  เป็นการแก้ปัญหาให้กับ ตชด.

ครู ตชด.ตอนนี้รวมแล้วก็ประมาณ 1,200-1,300 นาย แต่จะมีครูที่เป็นลูกจ้าง พวกที่มาเป็นผู้ดุแลเด็ก รวมแล้วก็ประมาณ 1,600

ครูพวกนี้ก็ได้เงินที่กู้ได้ เพราะถือเป็นบุคลากรของ ตชด. เป็นลูกจ้างของ ตชด.รับเงินเดือนที่เรียกว่า เป็นเงินค่าจ้าง ถ้าเด็กจบปริญญาตรี ก็ได้ 15,000 บาท ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่เป็นศิษย์เก่า

สมัยก่อนเชื่อมั้ย ที่ยังไม่มีเงินเดือน บางที่ต้องเอาเงินตรงโน้นตรงนี้โป๊ะไป ช่วยเงินเดือน เพราะไม่มีเงิน บางคนก็แล้วแต่ เมื่อมีเงินก็ค่อยให้ 

 แต่ตั้งแต่ปีที่แล้วมา นี่ โล่งเลย มีเงินมีงบประมาณมาช่วย ก็เพิ่งปีนี้ ที่ได้มา ก็พยายามจะหาอยู่เรื่อยๆ เพื่อส่งเสริมเรื่องการเรียน  
               
ต้องไปดูสักครั้งสองครั้ง แล้วจะรู้ว่าทำไมถึงต้องอยู่ที่โรงเรียน เพราะครูตชด.  ต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานมวลชน ต้องทำหน้าที่ไปพัฒนาชุมชน
โรงเรียนจะต้องเป็นศูนย์บริการความรู้ เรียนรู้เรื่องเกษตรก็ได้ ด้านสุขภาพก็ได้ คือชาวบ้านเขาต้องสามารถเอาไปใช้ได้ แล้วครูเองก็ต้องนำไปขยายผลสู่ชุมชน
คือแทนที่จะทำที่โรงเรียนแล้ว ก็ต้องไปทำที่ชุมชนด้วย
               
ตอนนี้จุดหมายสุดท้ายคือการกินดีอยู่ดี สร้างการพัฒนาพื้นที่ชายแดนทุกที่ห่างไกล
คือถ้าทำได้ ก็คิดว่าอยากวางระบบ ให้มีการไปช่วยเหลือ เขาจะได้มีศักยภาพ
ครับ…ดีใจกับครู ตชด.ทั่วประเทศ ที่ผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ เห็นถึงความยากลำบาก จัดหากองทุนมาช่วยเหลือ
ถึงแม้จะไม่มากมาย แต่ก็ทำให้หายใจหายคอคล่องขึ้น
กากีกลาย1/2/63