Friday, July 12, 2024
More
  HomePolice Healthy Talkedกิจกรรมวันเบาหวานโลก สถาบันประสาทวิทยา

  กิจกรรมวันเบาหวานโลก สถาบันประสาทวิทยา

  วันที่14 พฤศจิกายน 66 ผศ.พิเศษ นพ.ธนินทร์ เวชซาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเบาหวานโลก” โดย พญ. สุภาวดี เจียรกุล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสูงอายุและประธานคลินิกเบาหวานและต่อมใต้สมอง กล่าวรายงาน

  ในงานมีบูธให้ความรู้เรื่อง อาหารป้องกันเบาหวาน บูธการเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจระดับน้ำตาล และให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อป้องกันเบาหวาน และโรคแทรกซ้อนทั้งทางด้านโรคระบบประสาท ตา โรคไต โรคทางทันตกรรม โรคซึมเศร้า และโรคระบบประสาทส่วนปลายและแผลที่เท้า

  พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนา NIT talk เรื่องเข้าถึงเบาหวาน..อาหารปลอดภัย..ใช้ยาถูกต้อง..ป้องกันโรคแทรก โดย พญ.สุภาวดี เจียรกุล นายแพทย์โชคชัย เชาวรินทร์ อายุรแพทย์โรคไต ทพญ.สุวลี ถาวรรุ่งโรจน์ ภญ. ศุภนิธ อุ่นใจ นส. อุษา เตือนอุดมศีล

  นักโภชนาการ โดย ภญ. พัฒนาพร จันทร์อ่อน นส. นฤมล สันทอง และนายธนกร กาญจนประดิษฐ เป็นพิธีกร มีบุคลากรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทาง on site และ online (Facebook NIT) ประมาณ 200 ท่าน

  ทั้งนี้สถาบันประสาทวิทยามีเปิดให้บริการคลินิกเบาหวานและต่อมใต้สมองในทุกวันอังคารของเดือน โดยอายุรแพทย์ พร้อม ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่จักษุเบาหวาน (DR) จิตแพทย์ ทันตกรรม นักโภชนาการ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด พยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตและงานห้องปฏิบัติการ

  สอบถามโทร 023069899 #งานผู้ป่วยนอก

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments