ขาวสามด้านบาร์เบอร์ บริการตัดผมฟรี

ตร.ทางหลวงนครปฐมผุดไอเดียจิตอาสาตัดผมฟรีให้ “พี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ”

วันที่ 12ก.ค. ว่าที่ พ.ต.ต.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม) ผุดไอเดียเปิดร้านตัดผมเพื่อบริการให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด โดยชื่อร้านตัดผมแห่งนี้ชื่อว่า

“ขาวสามด้านบาร์เบอร์” ตั้งอยู่ที่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(สถานีตำรวจทางหลวงนครปฐม)

พ.ต.ต.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. เปิดเผยถึงที่มาของร้านตัดผมดังกล่าว ว่า

สืบเนื่องมาจากคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตัดผมสั้นทุกสัปดาห์ เพื่อแสดงถึงความมีระเบียบวินัยและเป็นแบบแผนเดียวกัน

ได้จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม) ได้เข้ามาใช้บริการตัดผมทุกสัปดาห์ ส่วนช่างตัดนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดที่มีความชำนาญเป็นผู้ตัดให้

พ.ต.ต.กฤตย์ เปิดเผยต่ออีกว่า ขณะนี้ได้เปิดให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้ามาใช้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่างตัดผมที่เป็นข้าราชการตำรวจนั้นมีความชำนาญมากขึ้นตามไปด้วย

มีแนวคิดต่อไปว่า สามารถใช้ทักษะการตัดผมนี้ ไปอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้

อีกทั้งต้นทุนในการจัดทำโครงการนี้ ไม่ได้สูง วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มีราคาแพง สามารถใช้ทรัพยากรบุคคล และสถานที่ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“โครงการนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง

ในโอกาสนี้ผมจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน หรือข้าราชการที่อยู่ในเขตนี้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสังกัด สามารถเข้ามาใช้บริการตัดผม ที่สถานีตำรวจทางหลวงนครปฐมได้” พ.ต.ต.กฤตย์กล่าว