คฝ.พิษณุโลก ฝึกทบทวนดูแลการชุมนุมสาธารณะ

เวลา 08.30 น. วันที่28 มิ.ย.65 ที่ลานฝึก ภ.จว.พิษณุโลก พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ภ.จว.พิษณุโลก 

พร้อมด้วยพล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พล.ต.ต.สุทัศน์ มณสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. เจ้าหน้าที่ครูฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรม คฝ.ร้อย.1 ,ร้อย.2

ภ.จว.พิษณุโลก  ได้กำหนดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ในวันจันทร์ ที่ 28 มิ.ย.65

ทั้งนี้ ตามหนังสือ ภ.6 ที่ 0022.133/4212 ลง 1 มิ.ย.65 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนและการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ ภ.จว.ในสังกัด ภ.6 ฝึกทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.65 นั้น

พล.ต.ท.อัคราเดช ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก และกล่าวทักทายข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง