ครบรอบวันสถาปนา68ปี ตำรวจน้ำ

เช้าวันที่ 15 พ.ค. ที่ กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทปราการ

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.  พล.ต.ต.สหภูมิ สง่าเมือง​ ผชพ.(สบ​ 6) บก.รน.

นำข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.รน ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะ อนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ ผู้ก่อตั้งกองตำรวจน้ำ เนื่องในวันคล้ายสถาปนาครบรอบ 68 ปี

ส่วนบรรยากาศ การจัดงานสถาปนาของตำรวจน้ำครั้งนี้ เป็นไปแบบเรียบง่าย ไม่ได้มีการเรียนเขิญผู้บังคับบัญชามาร่วมในพิธี รวมทั้งบรรดาผู้กำกับแต่ละกองของตำรวจน้ำที่ตั้งอยู่ห่างไกลมาร่วม

เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ไวรัส โควิท 19 ระบาดอยู่

สำหรับกองบังคับการตำรวจน้ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2495 ใช้ชื่อ “กองตำรวจน้ำ

ต่อมาวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ได้มีกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้”กองตำรวจน้ำ”เปลี่ยนชื่อเป็น”กองบังคับการตำรวจน้ำ”

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดให้โครงสร้างใหม่ของกองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

มีภารกิจสำคัญในการถวายอารักขา ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

รวมทั้งภารกิจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคง อำนาจอธิปไตยของชาติ ตามแนวชายแดนด้านฝั่งทะเล

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปี ตำรวจน้ำยังได้เพิ่มศักยภาพการทำงานให้รองรับกับแนวนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเดินเรือ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลให้แก่ประเทศ

ตลอดทั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์ทางทะเลให้แก่ชาวประมงไทยอย่างเต็มความสามารถ

ดังคำขวัญหน่วย ที่ว่า “ รน.ก้าวไกล เทิดไท้องศ์ราชา มุ่งรักษาน่านน้ำ เลิศล้ำคุณธรรม