“ครูแดน” รุดขอบคุณ ผบ.ตร.หลังกลับไทยปลอดภัย

ครูแดน ได้รับการช่วยเหลือกลับไทยอย่างปลอดภัยแล้ว หลัง ผบ.ตร.สั่ง ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

วันที่11 ส.ค.65 เวลาประมาณ 11.00 น.  นายระม้ายโมริพันธ์ หรือครูแดน พร้อมครอบครัว  เดินทางมายัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเข้าขอบคุณ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร. และพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่ได้ช่วยเหลือตน จนสามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้สำเร็จ

ก่อนหน้านี้ จากกรณีที่มี นางคำ โมริพันธ์ มารดานายระม้าย อายุ 40 ปี ครูสอนศิลปะการต่อสู้ ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.ช่วยเหลือนำตัวครูแดน กลับมายังประเทศไทย  หลังครูแดนถูกกองกำลังว้าแดงจับตัวเรียกค่าไถ่24 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในข่าวและสื่อต่างๆ รายละเอียดตามที่ทราบแล้วนั้น

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งการให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้ประสานความร่วมมือผ่านผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ ประจำประเทศเมียนมา ร่วมกับทางการทหารของไทยและเมียนมา

ตรวจสอบจนทราบว่านายระม้าย ฯ ถูกควบคุมตัวโดยกองกำลังของว้าแดงอยู่จริง และให้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือนายระม้ายฯ ให้เดินทางกลับมายังประเทศไทยอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

ต่อมาวันที่ 9 ส.ค.65 คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ได้รับตัวนายระม้ายฯ จากกองกำลังทหารประเทศเมียนมา และส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.เชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือ สอบสวนปากคำ ตรวจสภาพร่างกาย

นายระม้ายฯ ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใด  เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พบว่า นายระม้ายฯ มิได้เป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

จากการซักถามเบื้องต้น นายระม้ายฯให้การว่า เมื่อประมาณเดือน ม.ค.64  ได้เดินทางข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาที่เมืองท่าขี้เหล็ก เพื่อหานายทุนที่จะช่วยสนับสนุนเงินในการทำภาพยนตร์ ใช้วิธีการข้ามชายแดนผ่านทางช่องทางธรรมชาติ

ต่อมาได้ถูกทางเจ้าหน้าที่กองกำลังว้าแดงพบตัวและทราบว่าตนเองข้ามแดนไปโดยผิดกฎหมาย  ได้ถูกควบคุมตัวไว้ โดยที่ตนพยายามหาทางติดต่อกับญาติที่ประเทศไทย เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการของไทย

ก่อนที่จะได้ประสานความร่วมมือกับประเทศเมียนมาเพื่อให้การช่วยเหลือจนตนสามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้สำเร็จ โดยมิได้ถูกลักพาตัวหรือมีการเรียกค่าไถ่ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

จากข้อมูลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.เชียงราย  ได้ดำเนินคดีกับนายระม้ายฯ จากกรณีการข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยกล่าวหาว่า

1. ไม่เดินทางออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง และไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

2. ฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบข้อ 15 เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

3. ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1367/2563 ลง 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่อนแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยนายระม้ายฯ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา