ความยุติธรรมอย่าไปถามหาจากสังคม

แฟ้ม (ไม่)ลับสีกากี

รองโจ-พ.ต.ท.คำนวณ จันทร์อนันต์ หรือ โจ ,นวณ อายุ 37 ปี

เกิดวันที่ 10 ต.ค.2526 พื้นเพ เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี นายตำรวจหนุ่มที่ถือคติ อย่าถามหาความยุติธรรมจากสังคม แต่จงสร้างขึ้นจากตัวเรา

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านโป่งกูป อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี , ชั้นมัธยมศึกษา 1-4 จากโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 43 และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 59 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รปม.รุ่น 3 สงขลา)

รับราชการตำรวจครั้งแรก ลงใต้เป็นพนักงานสอบสวน (สบ 1) สถานีตำรวจภูธรนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา พ.ย.49-ก.พ.51

จากนั้น ก.พ.51-ก.พ.52
ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสอบสวน งานสอบสวนคดีความมั่นคง ภ.จว.สงขลา

ก.พ.52-ก.ค.53 ปฏิบัติหน้าที่ รอง สว.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.จว.สงขลา
ก.ค.53-มิ.ย.55 เป็นนายเวรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

มิ.ย.55-ธ.ค.55 รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ1 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 7
จากนั้นได้เป็น สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อยู่ 4 ปี

ย้ายข้ามฝากไปอยู่กองบัญชาการสอบสวนกลาง ไปเป็น สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจน้ำ

ขึ้น รองผู้กำกับการ(สอบสวน) กองกำกับการ5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แรงบันดาลใจ ในการรับราชการตำรวจบ้านเป็นครอบครัวเกษตรกร แม่อยากให้ลูกรับราชการ จึงตั้งใจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร จนติด ถึง 3 เหล่าทัพ

แต่มารู้ว่าแม่บนศาลเอาไว้ว่าไม่เอาเหล่าทหารอากาศ จึงเลือกเรียนเหล่าตำรวจ เพื่อเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

มุมมองที่มีต่ออาชีพตำรวจ เป็นอาชีพที่เข้าถึงสังคมอย่างแท้จริง รับรู้ถึงปัญหาตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่าง

ภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงสังคมที่เราเป็นอยู่

มุมมองสั้นๆ แต่ได้ใจความ จากคำกล่าวของ รองโจ

ถามว่าชอบงานส่วนไหนมากที่สุด จากประสบการณ์ที่ทำงานมา ทุกๆงาน มีช่วงเวลาที่สนุก เหนื่อย ตื่นเต้น แปลกใหม่ แตกต่างกันออกไป

เราได้ทำงานในทุกๆ บทบาท แต่ในท้ายสุดเราได้รู้ว่าเราเป็นตำรวจก็เพียงพอแล้ว

สำหรับน้องๆที่อยากรับราชการตำรวจ ขอแค่ใจพร้อม กายพร้อม เราทำได้

จักรีวุธ ฉายปรีชา บันทึก25/4/63