Saturday, May 25, 2024
More
  HomeConner Relaxedความในใจ บิ๊กอ้อ-พิษณุ1 หลังเสร็จสิ้นคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจภูธรภาค6

  ความในใจ บิ๊กอ้อ-พิษณุ1 หลังเสร็จสิ้นคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจภูธรภาค6

  ผมตัองขอขอบคุณ ท่าน รองผบชผู้บังคับการฯ และคณะทำงานทุกท่านที่ได้เสียสละระดม แรงกายและกำลังใจ ร่วมประเมินและพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายชำราชการตำรวจภูธรภาค 6 ในครั้งนี้

  ตัวผมเองเป็นนักกีฬา ชอบดู และเล่นกีฬามาตั้งแต่วัยเด็ก

  มองว่าวาระแห่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ เปรียบเสมือนการแข่งขันก็ฬา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งใดๆผลตัดสินสุดท้ายมีเพียง แพ้ ชนะ หรือเสมอ

  แต่ถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้เส่น คือการรู้แพ้ รู้ซนะ รู้อภัย ซึ่งนั้นคือการมีหัวใจนักกีฬา

  การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างไร ผมเชื่อว่า คณะกรรมการทุกท่าน ได้ทุ่มเท มุ่งมั่น ทำการพิจารณาคัดเลือกด้วยความละเอียดรอบคอบเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในภารกิจตำแหน่งหน้าที่รับผิตชอบใหม่นี้

  คุณธรรมประจำใจพวกเราทุกคน จะธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจภูธรภาค6 ต่อไปอย่างยาวนาน

  ความรัก ความสามัดคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คือพลังขับเคลื่อนนำพาองค์กรอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่อไปอย่างมั่นใจ

  ผมอยากเห็นทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวท่านร่วมปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ ประชาชน รวมถึงองค์กรของเรา

  เป็นผู้ให้ที่เสียสละ ร่วมจารึกตำนานประวัติศาสตร์ในช่วงชีวิตนี้ ดั่งคำคมที่ว่า..

  ตำแหน่งจะอยู่ไม่นาน แต่ตำนานจะอยู่ตลอดไป

  รักทุกคนครับ

  อ้อ/พิษณุ1

  11 กุมภาพันธ์ 2566

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments