Sunday, July 21, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันคุมประพฤติสรุปสถิติ เมาขับช่วงปีใหม่62

  คุมประพฤติสรุปสถิติ เมาขับช่วงปีใหม่62

   

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 ม.ค. ที่กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการอาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  ร่วมกันแถลงข่าวสถิติคดี “ดื่มแล้วขับ ขับขี่ประมาท ถูกจับคุมประพฤติ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

  นายประสาร เผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62 มีการเกิดอุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 463 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,892 ราย

  มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 117 แห่ง จำนวน 9,453 คดี

  แบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา 8,706 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.1

  ขับเสพและอื่นๆ 701 คดี คิดเป็นร้อยละ 7.42

  ขับรถประมาท 44 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.46 และ ขับซิ่ง 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.02

  เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี61 พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2,776 คดี คิดเป็นร้อยละ 41.58

  ผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุราเป็นผู้ที่เคยกระทำผิดซ้ำในคดีเดียวกัน 153 ราย กรมคุมประพฤติจะประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุรา เตรียมส่งต่อเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู

  ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดกรองว่ามีความเสี่ยงในการติดสุราระดับกลางหรือระดับต่ำ จะจัดให้ทำงานบริการสังคมและรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการลดเลิกแอลกอฮอล์

  “สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติแบ่งตามแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือ 951 คดี มากที่สุดคือ จ.เชียงราย 331 คดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,175 คดี มากที่สุด จ.มหาสารคาม 565 คดี

  ภาคกลาง 1,879 คดี มากที่สุด จ.ปทุมธานี 188 คดี

  ภาคตะวันออก 1,020 คดี มากที่สุด จ.ฉะเชิงเทรา 207 คดี

  ภาคตะวันตก 219 คดี มากที่สุด จ.ตาก 67 คดี

  ภาคใต้ 335 คดี มากที่สุด จ.พัทลุง 84 คดี

  ส่วนจังหวัดที่มีสถิติสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพฯ 567 คดี มหาสารคาม 565 คดี สกลนคร 544 คดี” นายประสาร กล่าว

  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยอีกว่า สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติพบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 97.23 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.77

  โดยช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี 595 ราย อายุ 21-30 ปี 2,378 ราย อายุ 31-40 ปี 2,340 ราย อายุ 41-50 ปี 1,985 ราย อายุ 51-60 ปี 888 ราย อายุมากกว่า 60 ปี 213 ราย และ ไม่ระบุอายุ 1,054 ราย

  ส่วนอาชีพที่มีการกระทำผิด อาทิ อาชีพรับจ้าง 3,436 ราย เกษตรกร 823 ราย พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ 772 ราย ค้าขาย 333 ราย นักเรียนนักศึกษา 200 ราย และ ข้าราชการ 160 ราย

  นพ.อัษฎางค์ กล่าวว่า สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุรา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการนำร่อง “บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562” เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ

  โดยกรณีเป็นผู้เสพติดสุราและมีปัญหาซับซ้อนจะส่งต่อโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ หากเป็นผู้มีอาการทางจิตรุนแรงจะส่งต่อโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระดับความเสี่ยงสูง หรือผู้ติดสุรารุนแรงและเรื้อรัง สามารถลด ละ เลิกการดื่มสุรา ตลอดจนสุขภาวะดีทั้งกายและใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

  “เบื้องต้นมีผู้เข้ารับการบำบัดในสถานพยาบาล4 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 ราย โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ราย และ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 2 ราย” นพ.อัษฎางค์ กล่าว

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments