จเรตำรวจ จัดระบบเรื่องสืบค้นร้องเรียน

437

วันที่ 6 พ.ย.62 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 จต.พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา จตร.(สบ 8) ประธาน พร้อม ผู้แทนระดับ ผกก.ขึ้นไป บก.อก.จต. และ กต.1-10 (กต. ละ 1 นาย)

ร่วมประชุมศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถเร่งรัดแก้ไขปัญหางานที่คั่งค้างสะสม

มี นายภาสกร ใหลสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายด์คลิก ดิจิตอลมีเดีย จำกัด ร่วมประชุม

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดสร้างระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและวินัย ให้มีเสถียรภาพ สืบค้นง่าย และข้อมูลถูกต้องชัดเจน