ฉีดวัคซีนกันหวัดใหญ่ ยก สน.มีนบุรี

โครงการ “ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล” ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.มีนบุรี

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 ก.ค. นายบัญชา รัชตวุฒิมงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี(ประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี ) เรือเอกชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร กต.ตร.สน.มีนบุรี และคณะกต.ตร.สน.มีนบุรี

ได้ประสานสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค นักบริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร

เพื่อขอรับการสนับสนุน โครงการ “ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล” ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.มีนบุรี จำนวน 198 นาย

นำโดย พ.ต.อ.คมกฤษณ์ คำบุศย์ ผกก.สน.มีนบุรี ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค.2562 ณ.ศูนย์บริการสาธารณสุข43 เลขที่ 11 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงและเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

มีนางพิมพ์ศร เสริมพาณิชกิจ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)ระดับต้น ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี คอยอำนวยความสะดวกและบริการ

นายบัญชา รัชตวุฒิมงคล ประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นหน้าฝน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มีนบุรี ต้องทำงานตากแดดโดนฝนเป็นประจำ อาจมีอาการเจ็บป่วย ประกอบกับตำรวจชั้นผู้น้อยมีรายได้ต่ำไม่สนใจดูแลสุขภาพ

โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพข้าราชการตำรวจ สน.มีนบุรี ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับใช้ประชาชนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ด้านพ.ต.อ.คมกฤษณ์ คำบุศย์ ผกก.สน.มีนบุรี เผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปรับบริการฉีดวัคซีน โดยไม่ให้เสียการปฏิบัติงานดูแลรับใช้ประชาชน

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มีนบุรี ทุกนายต้องขอขอบคุณนายบัญชา รัชตวุฒิมงคล ประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี และคณะ กต.ตร.สน.มีนบุรี ที่ได้ประสานงานสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการสาธารณสุข43 เขตมีนบุรี กทม.

ทำให้โครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าราชการตำรวจ สน.มีนบุรี มีกำลังใจกำลังกายปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป

จากนั้นนายบัญชา รัชตวุฒิมงคล ประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี คณะ กต.ตร.สน.มีนบุรี และ พ.ต.อ.คมกฤษณ์ คำบุศย์ ผกก.สน.มีนบุรี

ร่วมมอบกระเช้าขอบคุณ นางพิมพ์ศร เสริมพาณิชกิจ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)ระดับต้น ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข43 เขตมีนบุรี กทม.

สำหรับ นายบัญชา รัชตวุฒิมงคล ประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี เป็นชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของบริษัทสตาร์ ล็อค จำกัด

ทำธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ เคยเป็นประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี ถึง 4 วาระ โดยดำรงตำแหน่ง 2 วาระ เว้น 1 วาระ ตามกฎระเบียบของ กต.ช.(ดำรงตำแหน่งวาระ ละ 2 ปี) และเป็น อนุ กต.ตร.ของ บก.น.3 ควบคู่ไปด้วย

ต่อมาปี2560 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร ( กต.ตร.กทม.)

ในฐานะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานตำรวจ มีอำนาจตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่

รวมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลข่าวสารปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพตำรวจ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ก่อนหมดวาระ ภายหลังได้รับคัดเลือกเป็นประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี อีกครั้ง