Monday, July 22, 2024
More
  HomeConner Relaxedชื่นชม 'รองตั้ม' ตำรวจ ตชด. เสียสละเพื่อชาติ ดูแลเด็กๆโรงเรียนตระเวนชายแดน

  ชื่นชม 'รองตั้ม' ตำรวจ ตชด. เสียสละเพื่อชาติ ดูแลเด็กๆโรงเรียนตระเวนชายแดน

  image
  สนับสนุนเรื่องราวดีดี

  พระกระแสดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า “สมเด็จย่าสิ้นแล้วอย่างสงบที่สุด สมเด็จย่ารักตำรวจมาก ช่วยดูแลงานต่างๆของตำรวจอย่างดี เป็นการสมควรที่ตำรวจทุกคนจะได้ปฎิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็งอย่างสุดความสามารถ เพื่อประเทศชาติ เพื่อจะได้เป็นพระราชกุศลต่อไป…”

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่กองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดน เพื่อนำไปจัดสร้างโรงเรียนจำนวน ๒๙ แห่งภายหลังผู้มีจิตศรัทธาได้ทูลเกล้า ถวายเงินสมทบในการจัดสร้างได้อีกกว่า ๑๘๕ แห่ง ไม่เพียงเท่านั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังได้ทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ ในปัจจุบันมีโรงเรียนเกือบ 400โรงเรียน

  ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วได้ถูกโอนเข้าไปสังกัดในส่วนงานการประถมศึกษา ส่วนที่ยังคงอยู่ในความรับผิด ชอบของตำรวจตระเวนชายแดนมีเพียง ๑๗๐โรงเรียนและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีทรงเจริญพระชน มายุมากขึ้น ก็มิได้ทรงทอดทิ้ง พระองค์ได้ทรงฝากให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงช่วยดูแลแทนดังพระราชพระแสที่ว่า”ย่าแก่แล้วไปไหนไม่ค่อยไหวถ้าสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯก็ให้เยี่ยม แทนย่าด้วย”นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเยาวชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลเป็นล้นพ้น

  image image image

  image

  ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (Border Patrol Police) เป็น ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกำลังเสริม แทนการใช้กำลังทหาร ในรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดน อันเนื่องจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสกำหนดห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน จุดประสงค์หลักในการจัดตั้ง ตชด.ในช่วงแรกคือป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่เข้ามารุกรานในประเทศ โดยให้ ตชด. เป็นหน่วยที่มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ 2. สามารถรบได้อย่างทหาร และ 3. สามารถบริการประชาชนแทนกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ได้อย่างข้าราชการพลเรือนทั่วไป

  image

  image

  image

  ไม่เพียงภาระกิจที่ได้เกริ่นมาข้างต้น เพราะตำรวจตระเวนชายแดนยังทำหน้าที่ได้มากกว่าปกป้องประเทศชาติ การดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆในโรงเรียตชด. รวมไปถึงความเป็นอยู่ของประชาชนหลายๆครอบครัวตามแนวตะเข็บชายแดนก็เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนพึงปฏิบัติเฉกเช่นกิจวัตรประจำวัน

  พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลการ รอง ผกก.ตชด.22 หรือรองผู้กำกับตั้ม นักเรียนเรียนเตรียมทหารรุ่น 38 นักเรียนนายร้อยรุ่น 54 กับความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเป็นตำรวจตชด.ปกป้องเขตชายแดนไทย ดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ รวมไปถึงดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนตชด.ในเขตพื้นที่

  ในวันนี้ รองตั้ม พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ส่วนหนึ่ง ได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภูดานกอย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ชวนเด็กๆทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนนายอื่นๆที่ยึดถือปฏิบัติทำกันมายาวนานสานต่อเจตนารมณ์ของสมเด็จย่า ที่ทรงห่วงใยดูแลเด็กๆตามชนบท ช่วยเหลือให้โอกาสทางการศึกษา ตำรวจตระเวนชายแดนทุกๆนายยังยึดมั่นถือมั่นดูแลเด็กๆของสมเด็จย่ามาจวบจนทุกวันนี้

  image image image

  เหล่านี้คือภาพประทับใจที่ไร้ซึ่งการแต่งเติมสร้างบทบาท ตำรวจตชด.นอกจากจะเสียสละเพื่อประเทศชาติ ยังทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลเยาวชนของชาติ ถือเป็นตำรวจหน่วยงานที่เสียสละและน่ายกย่องมากกว่าหน่วยงานไหนๆ…

  เป็นตำรวจไม่ยาก…”แต่เป็นตำรวจที่ทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงนั้นยากกว่าเป็นไหนๆ”

  ขอบคุณตำรวจตระเวนชายแดนทุกๆนายทั่วประเทศ ขอบคุณ พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลกาล สำหรับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ขอบคุณแทนคนไทยทุกๆคน…และขอบคุณแทนเยาวชนของชาติ

  image

  image image

  image

   

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments