ด.ต.เพชรรัตน์ อีก1ผู้กล้า อรินทราช26

ในส่วนด.ต.เพชรรัตน์ กำจัดภัย ผบ.หมู่ กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.(อรินทราช 26)
ผู้กล้าอีก 1 นายที่เสียชีวิตระหว่างเข้าปฎิบัติการณ์สยบจ่าคลั่งฆ่าโหดร่วม30ศพ ที่เทอร์มินอล21 เมื่อช่วงเช้าวันที่9ก.พ.63
ประวัติคร่าวๆเกิดเมื่อวันที่ 24 พ.ค.2527 อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 449/3 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค)  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
บิดาชื่อ นายสมชาย  กำจัดภัย  มารดาชื่อ  นาง นิภา  กำจัดภัย 
ประวัติการศึกษา
จบระดับประถมศึกษา (พ.ศ.2539-2541) โรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพ 

ระดับมัธยมศึกษา (พ.ศ.2541 – 2547) โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ

ประวัติรับราชการ

วันที่ 1 พ.ค.2548 บรรจุแต่งตั้งเป็น พลสำรอง ตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.รร.น.
วันที่ 1 พ.ค.2549 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ต.  ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ ศทส.บช.น.
1 พ.ค.2552 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ท.
วันที่ 1 พ.ค.2555 แต่งตั้งยศเป็น ส.ต.อ.
วันที่ 1 พ.ค.2557 แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.
วันที่ 1 พ.ค.2558 แต่งตั้งยศเป็น จ.ส.ต.
วันที่ 1 พ.ค. 2559 แต่งตั้งยศเป็น ด.ต.
หลักสูตรพิเศษ
จบหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1
หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายนเรศวร 261 รุ่นที่ 12
หลักสูตร การทำลายวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 14
หลักสูตร การโดดร่มแบบกระตุกเอง 1/2562

และหลักสูตรกระโดดร่มกองทัพเรือ ปี 2562

“แด่เราและผู้ที่เป็นเหมือนเรา ซึ่งมีอยู่น้อยนัก…”