ตชด.21ช่วย10 ชาวบ้านสุรินทร์หลงป่า

1220

เย็นวันที่17ก.ค.62 พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล ผกก.ตชด.21 ได้เดินทางโดย ฮ.บ.ตร. ไปยังฐานปฏิบัติการช่องตาตุม อ.สังขะ จว.สุรินทร์

เพื่อติดตามสถานการณ์การค้นหาและช่วยเหลือราษฎร อ.สังขะ จว.สุรินทร์ จำนวน 10 คน ที่พลัดหลงป่า

ขณะนี้ได้พบตัวแล้ว ได้ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ที่ทำการ อบต.จรัส อ.บัวเชด จว.สุรินทร์