Wednesday, July 24, 2024
More
  HomeConner Relaxedตชด.424ตรวจความพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  ตชด.424ตรวจความพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  เช้าวันที่31พ.ค.66 พ.ต.ต.สิทธิ์ณทรรชน์ ขาวสะอาด ผบ.ร้อย ตชด.424ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย , อุปกรณ์ และยานพาหนะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้มีความพร้อม และสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่

  จากนั้น พ.ต.ต.สิทธิ์ณทรรชน์ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ด.ต.สุพิศ พันธมาศ และ ส.ต.ต.ศุภสันห์ แก่นระ ที่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในปฎิบัติหน้าที่ รักษามาตรฐาน เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อข้าราชการ ตชด.424 ต่อไป

   

   

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments