Sunday, May 19, 2024
More
  HomeConner Relaxedตชด.426 จิตอาสา สร้างบ้านกาชาดสงเคราะห์มอบผู้ยากไร้

  ตชด.426 จิตอาสา สร้างบ้านกาชาดสงเคราะห์มอบผู้ยากไร้

  ช่วยผู้ยากไร้!!กองร้อย ตชด.426 จิตอาสาส่งมอบบ้านกาชาดสงเคราะห์ พร้อมนำผู้เข้าอาศัยตามโครงการบ้านกาชาดแห่งความสุข

  เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65 พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ต.ช.ด.426 จัดพิธีส่งมอบบ้านในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างบ้านกาชาดสงเคราะห์ ให้แก่นางอุบล ท่าปราบ บ้านเลขที่ 282 ม.7 บ้านห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่  เป็นครอบครัวผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง

  มีนางชนิสา หาญภักดีปฎิมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบและมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่

  จ.ส.ต.ศักดิ์สิทธิ์ อบเชย จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 2/62 รหัส 2ก-066 พร้อม จนท.จิตอาสา ร้อย ตชด.426 รวม 15 นายร่วมกันก่อสร้างบ้าน

  มีส่วนราชการ ตลอดจนกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนร่วมพิธีบ้านกาชาดสงเคราะห์ ภายใต้โครงการบ้านกาชาดแห่งความสุข The Red Cross House of Happiness เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

  บ้านหลังดังกล่าว ได้ดำเนินการสร้างโดย ตชด.จิตอาสา และชุดช่าง ร้อย ตชด.426 ระหว่าง 3 พ.ค.65 – 17 ส.ค.65
  จนสำเร็จลุล่วง จึงได้ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบบ้านและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอยู่อาศัยตามโครงการบ้านกาชาดแห่งความสุขตลอดไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments