Tuesday, May 28, 2024
More
  HomeConner Relaxedตชด.425จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาหน่วย

  ตชด.425จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาหน่วย

  กองร้อย ตชด.ที่ 425 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามพร้อมบริการประชาชน

  วันที่ 21 พ.ย.65   ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ตะกั่วป่า พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผู้บังคับกองร้อย ตชด.425 พร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชา  60 นาย

  ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์เเละทำความสะอาดสถานที่ทำกิจกรรม ณ กองร้อย ตชด.425 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

  โดยการเก็บกวาดขยะ,ฉีดน้ำทำความสะอาดและได้ร่วมกันปรับปรุงทาสีรั้วกำแพงบริเวณหน้ากองร้อย ตชด.425 ตะกั่วป่า ให้สวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ทุกนายที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาเพื่อพัฒนาหน่วยงานใหมีความสวยงามสะอาด ร่มรื่น สะดวกแก่ทั้งกำลังพล และประชาชนที่มาติดต่อราชการ หรือหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน มีความสะดวกยิ่งขึ้น

  ตชด.425 ทุกนายพร้อมสมัครใจทำความดีช่วยเหลือประชาชน และยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ร่วมกันทำงานสาธารณะประโยชน์อย่างเต็มกำลังเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments