ตร.มอบรถยนต์ให้ ตชด.89คัน

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.มอบรถยนต์เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนให้กับตำรวจตระเวนชายแดน

เวลา15.00น.วันที่ 18 มีนาคม 2562  พล.ต.ท. ติณภัทร ภุมรินทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง(ผบช.สกบ.) ทำพิธีส่งมอบรถยนต์89 คัน

ให้แก่ พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.)เพื่อไว้ใช้ในราชการของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. ณ ลานจอดรถด้านหน้าสนามบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ กรุงเทพมหานคร.

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในการพัฒนาเสริมศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้านให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

ได้สั่งการให้สำนักงานส่งกำลังบำรุงดำเนินการจัดซื้อรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานอำนวยการของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการจัดสรรรถยนต์ รวมทั้งสิ้น 89 คัน ประกอบด้วย
1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1คัน

2.รถยนต์บรรทุก ขนาด 1ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ขับเคลื่อน 4ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 18คัน

3. รถยนต์บรรทุก ขนาด 1ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 34คัน

4.รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน แคปขับเคลื่อน 2 ล้อ (งานจราจร)28 คัน

5. รถตู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน.

ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจะได้แจกจ่ายรถยนต์ดังกล่าวให้แก่ หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยระดับปฏิบัติการในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทดแทนรถยนต์ คันเก่าเพื่อนำไปใช้ในภารกิจต่างๆของตำรวจตระเวนชายแดน

เช่น ภารกิจลาดตระเวน, งานป้องกันอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดน, งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน