ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง4บิ๊กสีกากีคดี“แตงโม”

วันที่18พ.ย.65 มีการเผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่217/2565เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

คำสั่งระบุว่า ด้วยนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม มีหนังสือที่36/2565(ด่วนที่สุด) ลงวันที่ 3พฤษภาคม 2565ถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง ร้องขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัย พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1พลตำรวจตรี ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และ พันตำรวจเอก จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีและร้องขอให้ย้ายประจำศูนย์ปฏิบัติการ

ในคดี นางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์(แตงโม) ที่สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยไม่ปฏิบัติตามชั้นตอนการสั่งการให้ถูกต้อง

เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าโดยมิชอบ ไม่กระทำการรวบรวมพยานและหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นถึงความผิด และนำเข้าข้อมูลเท็จ หรือพยานหลักฐาน อันเป็นเท็จสู่สำนวนการสืบสวนสอบสวน และไม่ทำคดีชันสูตรการตาย

ไม่ตรวจสารเสพติด นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ หรือแชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131และ 131/1 และไม่อายัดเรือของกลางตั้งแต่แรก

เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการพิจารณาในเบื้องต้นตามมาตรา 84แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ .2547 ว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจที่ถูกร้องเรียนกระทำความผิดวินัยหรือไม่

อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ..2547จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบช้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ

2. พลตำรวจโท อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจ (สบ 8) เป็นกรรมการ

3. พลตำรวจโท ธนพล ศรีโสภา จเรตำรวจ (สบ 8) เป็นกรรมการ

4. พลตำรวจตรี ไพศาล พฤษจำรูญ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจเป็นกรรมการ

5. พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พูสิทธิ์  ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

6. พันตำรวจเอก นาวิน เส็งสมวงศ์ รองผู้ บังคับการ กองตรวจราชการ

สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

7. พันตำรวจเอก สุภรณ์ หิรัญเวชบูรณ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นกรรมการ

8. พันตำรวจเอก สุรพัศ ศรีทองจ้อย ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ กองตรวจราชการ 1สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

9. พันตำรวจเอก สมศักดิ์ บุญถม ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1กองตรวจราชการ 1สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

10. พันตำรวจโท สมประสงค์ มีสุดเพียร รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1กองตรวจราชการ 1สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

11. พันตำรวจโท นกสักรณ์ วงศ์ษา รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ ๒กองตรวจราชการ 1สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

12. พันตำรวจเอก วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุล ผู้กำกับการ กลุ่มงานพิจารณา กองร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

13. พันตำรวจโท ศิริพล บุญหนุน รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ๒กองตรวจราชการ 5สำนักงานจเรตำรวจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

14. พันตำรวจตรีหญิง ช่อผกา พฤกษชาติ สารวัตร ฝ้ายสืบสวนและตรวจราชการ2กองตรวจราชการ 1สำนักงานจเรตำรวจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่ง

สั่ง วันที่ 12พฤษภาคม ..2565

พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

มีรายงานว่า พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9)ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง

ได้เชิญนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ มาให้ถ้อยคำและข้อมูลในประเด็นต่างๆตามหนังสือร้องเรียน ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา10.30นาฬิกา ห้องประชุม 2ชั้น 2สำนักงานจเรตำรวจ