ตามคาดย้ายด่วน5เสือนางรอง

กรณีกองปราบฯบุกค้น 5 จุดในพื้นที่อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
หลังกลุ่มพนันออนไลน์นอกพื้นที่ลอบเข้ามาเช่าบ้านเปิดเป็นสำนักงานและออฟฟิศเว็บไซต์ www.sajoker123.com และเครือข่ายอีก 9 เว็บไซต์

จับแอดมิน16 คนพร้อมของกลางจำนวนมาก พบวงเงินสะพัด 50 ล้านบาทต่อเดือน แฉชักชวนคนสนใจร่วมระดมทุนและซื้อขายยูสเซอร์เว็บพนันในราคา 3 แสนบาท เหตุเกิดจับกุมเมื่อวันที่5เม.ย.64

ล่าสุดวันที่ 7 เม.ย.64 มีการเปิดเผยคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

ด้วยมีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความ

ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2547 ประกอบระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ2563 ข้อ 6 (2) และ ข้อ 8(3)

กรณี ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รายงานเหตุกรณี กองปราบปรามบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์บุรีรัมย์
พบเงินหมุนเวียน 50 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อวันที่ 6 เมษายน2564 ในเขตพื้นที่ สภ.นางรอง จ. บุรีรัมย์

เหตุดังกล่าวผู้บังคับบัญชาได้มีการกำชับและกวดขันการปฏิบัติมิให้เกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง 

แต่ยังไม่เข้มงวดกวดขันปล่อยให้มีการเล่นการพนันดังกล่าว จึงให้
1. พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. พ.ต.ท. ประพันธ์ ขำเอนก รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3. พ.ต.ท. ภคพล สมควร รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4. พ.ต.ท. พีรพล  หวลระลึก สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

5. พ.ต.ท. รังสิวัฒน์ กังศรานนท์ สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์(ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์) โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ห้ามมิให้เบิก ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พักในระหว่างไปปฏิบัติราชการ

 เว้นแต่กรณีเดินทางไปราชการตามคำสั่งของหน่วยที่ไปปฏิบัติราชการให้เบิกจากหน่วยนั้น 
โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับ
ดูแลและสั่งการของ พ.ต.อ. สัมภาษณ์ ศรีจันทีก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6  เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564
พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ วันเดียวกัน มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 227/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการฉะนั้น 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 72(4) แห่งพระราช
ญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2543และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563ข้อ 6 (1) และ ข้อ8(3)

ให้ พ.ต.อ.นิธิศ ปีติธีรโชติ รองผบก.ภ.จ.บุรีรัมย์รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผกก.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ อีกหน้าที่หนึ่งทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่6 เมษายน2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564
พลตำรวจตรี (รุทธพล เนาวรัตน์)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์