Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันตามหาครูคนแรกโรงเรียนตชด. ภาค 3 (โครงการครูเก่าเราไม่ลืม)”

  ตามหาครูคนแรกโรงเรียนตชด. ภาค 3 (โครงการครูเก่าเราไม่ลืม)”

   

  วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันครูแห่งชาติ”กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 โดยพล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3  จัดให้มีพิธีมอบโล่ให้กับครูคนแรกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด.ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับครูคนแรกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอายุระหว่าง 20– 30 ปี

  ทั้งนี้ จัดพิธีมอบอย่างสมเกียรติ ณ ห้องประชุมดารารัศมี 3 อาคารกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และจัดเลี้ยงอาหารครูดังกล่าว รวมถึงจะติดตามทายาทของครูคนแรกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ล่วงลับไปแล้วมารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่อไป

  สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นครูในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  กำเนิดขึ้นครั้งแรกในพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2499 คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 1 บ้านดอนมหาวัน อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ปัจจุบันโอนไปสังกัดหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการแล้ว)

  ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเห็นความสำคัญของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ทรงสนับสนุนและอุปถัมป์งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2506 เป็นต้นมา

  ในอดีตเมื่อเริ่มก่อตั้ง ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต้องอยู่ท่ามกลางภัยต่างๆมากมาย อาทิ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขบวนการลักลอบผลิตยาเสพติด กองกำลังชนกลุ่มน้อย และโจรผู้ร้ายบริเวณแนวชายแดน โรงเรียนบางแห่งตั้งอยู่ท่ามกลางไร่ฝิ่น ท่ามกลางกองกำลังติดอาวุธ ที่พร้อมจะทำร้ายครูตชด.ได้ทุกเมื่อ

  แต่ครูตชด.ก็ยังคงทำหน้าที่ให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ จนกลายมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และบางกลุ่มเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ทั้งนี้ ผบก.ตชด.ภาค 3 เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ครูคนแรกของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ทราบว่าในขณะที่ก่อตั้งโรงเรียนนั้น ต้องผ่านกองกำลังติดอาวุธของขบวนการยาเสพติดระดับโลก(ขุนส่า)อยู่ทุกวัน

  ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 มีทั้งสิ้น 81 แห่ง  อาจจะมีปัญหาเพียงการคมนาคมที่ยากต่อการเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภคที่ไม่สมบูรณ์

  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3สำนึกในความกล้าหาญ เสียสละและคุณความดีของครูคนแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลิตเด็กและเยาชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาเป็นเวลากว่า 60 ปี

  พล.ต.ต.ประกอบ จึงได้จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ครูคนแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลิตเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาเป็นกว่า 60 ปี ตาม “โครงการตามหาครูคนแรกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (โครงการครูเก่าเราไม่ลืม)”เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และพระคุณของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments