ตำรวจคว้า3รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นต่อต้านการค้ามนุษย์

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตำรวจคว้า3รางวัล เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565  ที่ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางเป็นประธานในการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2565 ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดขึ้น

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของประเทศไทย (3p) , ระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และอื่นๆอีกมากมาย โดยมีการออกบูธ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กระทรวงแรงงาน, โครงการอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Asean-Act) และสถานคุ้มครองผู้เสียหาย  มี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เข้าร่วมงานนี้ด้วย

ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่มีส่วนช่วยในการช่วยแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแต่ละด้าน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับ 3 รางวัล คือ

1. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง และหัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต (Ticac) ที่ได้รับรางวัลประเภทผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการดำเนินคดี

2. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในการด้านการดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์

3. พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ รอง ผบก.ปคม. ชุดปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์และภาคประมงประเทศไทย ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์มาโดยตลอดมุ่งเน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการเตือนภัยต่างๆเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายในคดีการค้ามนุษย์

และยังมีการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลต่อไป