Saturday, July 20, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันตำรวจพังงาสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์

  ตำรวจพังงาสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์

  ตำรวจพังงาจัดโครงการอบรมสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญา กรรมทางเทคโนโลยี(ครู ข.ไข่) ระยะที่ 2

  เมื่อวันที่ 20 เม.ย.66 ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยม
  สุวรรณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดพังงาได้จัดอบรมขึ้น

  เป็นการจัดอบรมตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อฝึกอบรมเป็นวิทยากร (ครูข.ไข่) และต่อยอดถ่ายทอดถึงครูอาจารย์ ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการวิทยุ นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

  ให้เกิดองค์ความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ สื่อสารต่อคนอื่นๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานการรับรู้ การทำงานรับทราบกลโกงหรือวิธีการของอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยอาศัยกลอุบายในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่มาตรการการป้องกันที่ทำได้ง่าย ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ เพื่อระวังป้องกันตนเอง สมาชิกในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดมิให้ต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

  สำหรับโครงการฝึกอบรมสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ครูข. ไข่)ระยะที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม  40 คน ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจจำนวน 24 นาย ประชาชนกลุ่มทั่วไปและกลุ่มอาชีพเป้าหมายจำนวน 16 คน มีเนื้อหาการอบรมอาทิความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น PCT.PR

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments