ตำรวจพันธุ์ดีที่ร้องกวาง

 

พ.ต.อ.สวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย ผกก.สภ.ร้องกวาง จ.แพร่

ปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)อย่างเคร่งครัด แต่ละวันจะตรวจความเรียบร้อย เครื่องแบบและทรงผมของข้าราชการตำรวจสภ.ร้องกวาง ให้ถูกต้องตามระเบียบ

แต่ละเดือนประชุมชี้แจงข้อราชการ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

ยกระดับการทำงาน กำชับให้ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนและถูกฟ้องกลับ

กำชับเกี่ยวกับระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความสามัคคี ร่วมกันทำงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

อบรมเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อเป็นตำรวจที่ดี ตามหัวข้อในคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ อย่าให้มีตำรวจถูกสื่อนำไปลงเรื่องถูกร้องเรียน

นำสถิติข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตในรอบเดือนที่แล้วมารายงานให้การประชุมประจำเดือนทราบ

ห้ามทุจริตคอรัปชั่น เครื่องแบบและทรงผมต้องถูกต้อง ถ้าทรงผมผิดระเบียบจะถูกส่งไปฝึกธำรงวินัย ที่หนองสาหร่าย ตำรวจ ภ.6 เคยส่งไปแล้ว

ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตร.ให้หัวหน้าสถานีลงพื้นที่ X-ray 100 % เพื่อค้นหา ข้อมูลพฤติการณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้เสพ ผู้ค้า ผู้สนับสนุน และนายทุน

ทั้งนี้การประชุมแต่ละเดือนก่อนประชุมจะคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 จาก รพ.แพร่ราม

เมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะความเครียดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด ป้องกันการฆ่าตัวตาย

ร่วมกับนายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ ประธานกต.ตร.สภ.ร้องกวาง พร้อมด้วยคณะ กต.ตร.และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ วีดีโอคอนเฟอร์เรน ที่ห้องประชุม ศปก.สภ.ร้องกวาง ชั้น3

รับนโยบายการทำงานจากผู้บังคับบัญชา ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อรับทราบ นโยบายจากจังหวัด หรือข้อราชการและรับทราบปัญหาต่างๆ

นอกจากนี้ยังประชุมสายตรวจตำบลทุ่งศรี และสายตรวจตำบลแม่ทราย มอบบัตรสมาชิกและแผ่นแม่เหล็ก

สำหรับติดตู้เย็น (แม็กแม็ท) ให้กับเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำบลทุ่งศรี 12 ราย ตำบลแม่ทราย 16 ราย รวม 28 ราย

ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย”

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) วันที่ 28 ก.ย. ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จำนวน 100 คน

มีนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธาน ที่ลานฝึกหน้า สภ.ร้องกวาง

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครตำรวจบ้าน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยพรานพิทักษ์ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท

เพิ่มความเข้มการป้องกัน การกวดขันจับกุมบ่อนการพนัน ยาเสพติด การปราบปรามเงินกู้นอกระบบ การแข่งขันรถในทางสาธารณะ อบายมุขทุกประเภท อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ) คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ หมายจับค้างเก่า ให้ได้ผลการปฎิบัติเป็นรูปธรรม

ออกพบปะประชาชน ตามโครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตำบล

ให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย จากการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย

กลโกงเล่ห์เหลี่ยมของมิจฉาชีพปัจจุบันกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สนทนาปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหา สถานการณ์ในพื้นที่

รับข้อมูลปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการ จากเครื่อข่าย พบปะผู้นำหมู่บ้าน อปพร. พื้นที่ตำบลแม่ยางร้อง ตำบลบ้านเวียง ตำบลน้ำเลา ตำบลร้องเข็ม ตำบลทุ่งศรี เกี่ยวกับการติดตามโครงการสร้างเครื่อข่ายป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบล

ได้แนะนำ ที่มาที่ไปของโครงการ ปัญหาอาชญากรรม ด้านยาเสพติด และอื่นๆ โดยเน้นให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการชี้เบาะแส เพื่อหาแนวทางแก้ไข

ให้การตอนรับพล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผบก.ภ.จ.แพร่ มาตรวจเยี่ยม ด่านตรวจร้องเข็ม สภ.ร้องกวาง กำชับการปฏิบัติ ดังนี้

1.กำชับการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ และการปฏิบัติตามโครงการ ภ.5 พิทักษ์ประชา สร้างศรัทธาและความสุข (service mInd)

2.กำชับเรื่องบ่อนการพนัน อบายมุขทุกชนิด การค้ามนุษย์ อย่าให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาด

3.กำชับการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ไม่ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด

4.กำชับการตรวจเครื่องแบบและทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบ

5.ให้ หน.สภ.ฯจัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน การฝึกยุทธวิธีตำรวจ การฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติและ

6.กำชับการปกครองบังคับบัญชา กวดขันระเบียบวินัย ตามคำสั่ง ตร.1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537

จัดทำ“โครงการตำรวจพันธุ์ดี”ให้ข้าราชการตำรวจ สภ.ร้องกวาง เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณด้านหลัง สภ.ร้องกวาง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โครงการอาหารกลางวัน

ถ้าได้ผลผลิตมากนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน หรือจำหน่ายนำรายได้มาใช้จ่ายหรือปรับปรุงพัฒนาโรงพักต่อไป

โดยพ.ต.อ.สวโรจน์ยังช่วยเหลือมอบอาหารสัตว์และผักต่างๆให้ตำรวจที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเลี้ยงเป็ด ปลา ไก่ แพะ ในความดูแลรับผิดชอบ

ที่ผ่านมามีพล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผบก.ภ.จ.แพร่ พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ รองผบก.ภ.จ.แพร่ มาตรวจเยี่ยมโครงการตำรวจพันธุ์ดี

กำชับแนะนำการดำเนินงานตามโครงการฯให้กับคณะทำงาน

รวมทั้งได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานกับพล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ที่เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในโครงการฯ.

มีคณะผู้บริหาร ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ พ.ต.อ.สวโรจน์ ร่วมให้ข้อมูล

ให้การต้อนรับคณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ เพื่อมาทัศนศึกษา “โครงการตำรวจพันธุ์ดี” ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอร้องกวาง

นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ตำบลบ้านเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการกิ่งกาชาด ทำบุญตักบาตร

วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 16 ตุลาคม 2563

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

และร่วม น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ต.ค. 2563

โดยมี นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง

จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ พื้นที่โครงการ “ตำรวจพันธ์ุดี” มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมกับประชาชนจิตอาสา อ.ร้องกวาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ที่ลำห้วยร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จว.แพร่

จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่วัดแม่ยางเปี้ยว ม.4 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ร่วมทั้งกิจกรรมจิตอาสาแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระราชกุศล บริเวณลานเอนกประสงค์ถ้ำผานางคอย ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

จัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2563

ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ อ่านสาส์น ผบ.ตร. กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ กล่าวอุดมคติตำรวจ ร้องเพลงมาร์ชตำรวจ

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจ มอบเกียรติบัตรข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำปี 2563 และประกอบพิธีทางพุทธศานา ที่ห้องประชุมสโมสรตำรวจ สภ.ร้องกวาง

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งตัวแทนชุดคฝ.สภ.ร้องกวาง ร่วมฝึกที่ ศฝร.ภ.5

จัดกีฬาสีภายในขึ้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ สภ.ร้องกวาง รู้รัก สามัคคี ทั้งนี้ข้าราชการตำรวจสภ.ร้องกวาง ยังมีพระเจ้าเงินพรหมโชค มาประดิษฐานหน้า สภ. เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่

“สถานีตำรวจ เพื่อการศึกษา” ต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ที่มาศึกษาตามโครงการ D.A.R.E. บทที่12 ทัศนศึกษานอกสถานที่

บรรยายความเป็นมาของสภ.ฯและบทบาทหน้าที่ของตำรวจ แต่ละด้าน ให้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ของตำรวจ

บรรยายให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก การปฏิบัติตามกฏหมายด้านการจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ตามโครงการครูหน้าเสาธง (ครู 5 นาที)

เน้นการสวมหมวกนิรภัยตามโครงการ 365 วัน สวมหมวกนิรภัย 100% อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

ตรวจความเรียบร้อยบริเวณวัดวังหม้อ เพื่อประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล และพิธียกยอดฉัตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ(พระธาตุกตัญญกตเวทีศรึโกสัย)

มีพล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 และคณะ มาเป็นประธาน ที่วัดวังหม้อ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง วันที่ 11 ตุลาคม

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลต.ร้องกวาง พนักงาน ธ.ก.ส.ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ของ ธ.ก.ส.สาขาร้องกวาง

ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือนร้อนประสบอุบัติเหตุ รถเสีย รถสตาร์ทไม่ติด

คิดอะไรไม่ออก โปรดคิดถึงเรา ตำรวจร้องกวาง คือที่พึ่งของประชาชน เราอยู่ไหน ประชาอุ่นใจทั่วกัน

รับแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร.054-597507 หรือโทร 098-7469814 ตามสโลแกน สภ.ร้องกวาง ยินดีรับใช้ครับ”

เสือออนไลน์13/11/63