พิษโควิด-19ตำรวจมดงาน ขอพักหนี้สหกรณ์

(red arrow right)พูดถูกที่สุด

ข้าราชการชั้นผู้น้อยฝากถึงผู้ใหญ่ครับ

***ทำไมต้องพักหนี้สหกรณ์***
ฝากความในใจจากข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ไปถึงข้าราชการตำรวจระดับสูง ผู้บังคับบัญชา และทุกท่านที่ทำหน้าที่ เป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ทุกแห่งทั่วประเทศ

ในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ต้องออกปฏิบัติงาน ภายใต้ความขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกัน การระบาดของโรคโควิด 19

ไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจป้องกันเหตุหรือจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่ง ด้วยหน้าที่รับผิดชอบไม่สามารถที่จะปฏิเสธ การเข้าใกล้ชิดหรือสัมผัสบุคคลได้ ตำรวจทุกนายทำงานด้วยความเสียสละ อดทน 

สิ่งที่ อยากได้รับจากหน่วยงาน อันเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของบุคลากรในหน่วยตัวเอง คือการแสดงออกอย่างกล้าหาญของผู้บังคับบัญชา

ในการพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสหกรณ์ ให้ข้าราชการตำรวจในสภาวะ เช่นนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ได้โปรดอย่ามองว่าข้าราชการตำรวจไม่ได้รับผลการกระทบ ในการออกปฏิบัติงาน ในแต่ละครั้ง ข้าราชการตำรวจทุกนายมีภาระ ต้องกินต้องใช้ต้องจ่าย ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานที่บ้านผ่านเทคโนโลยี่เหมือนอาชีพอื่นได้ทั้งค่าน้ำมัน ทั้งภาระครอบครัว ฯลฯ

เอาเป็นว่าง่ายๆให้ท่านลองดูสลิปเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดของท่านแต่ละนาย โดย เน้นดูช่องเงินเดือนคงเหลือ

บางนายหลักร้อย บางนายหลักพัน มีน้อยนายที่มีเงินคงเหลือหลักหมื่น แม้จะรับราชการมามากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม

เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบันสำหรับเลี้ยงชีพแค่คนเดียวด้วยซ้ำไม่รวมถึงครอบครัว

จุดนี้ก็ไม่ได้โทษใครแต่ที่ต้องการสื่อให้ทราบก็คือข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ ไม่ได้ดำรงชีวิต อยู่ได้ด้วยเงินเดือนคงเหลือ

แต่เป็นเงินรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริตอาชีพเสริมอาชีพอื่น หลากหลายอาชีพตามแต่ทุกคนมีความถนัดและมีความสามารถ

อาชีพเสริมรายได้เสริมเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

คงเหลือรายได้เฉพาะเงินเดือนคงเหลือสุทธิซึ่งไม่ถึงหลักหมื่น ที่ต้องรับภาระทั้งตัวเองและครอบครัว

บางรายไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะไปซื้อเสบียงอาหาร ยารักษาโรค มาเก็บไว้( ไม่ใช่เป็นการกักตุน แต่เป็นการลดจำนวนครั้ง ลดความเสี่ยง ในการออกไปซื้อสินค้า)

หากท่านยังไม่มองเห็นความสำคัญของจุดนี้ปล่อยให้ข้าราชการตำรวจ รับผิดชอบครอบครัวด้วยเงินเดือนคงเหลือหลักร้อยหลักพันเพียงอย่างเดียว

ในสภาวะที่ไม่สามารถหารายได้จากการประกอบอาชีพเสริมได้ ข้าราชการตำรวจ จะเอาแรงกายแรงใจที่ไหน ไปรับใช้ และปกป้องประชาชน

ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่มีเจตนาที่จะไม่ชำระหนี้แต่ แค่ขอพัก การชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเหมือนหน่วยงานอื่นที่เงินเดือนเขาเยอะกว่าตำรวจด้วยซ้ำ

เพื่อต่อชีวิต ในห้วงสภาวะที่เผชิญกับวิกฤต โรคระบาดให้ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยได้มีต้นทุนดูแลครอบครัว

พื่อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น

หากคุณเป็นข้าราชการตำรวจที่รับผลการกระทบ โปรดช่วยกันแชร์และส่งต่อข้อความนี้ไปถึงผู้บังคับบัญชาของทุกท่าน…