ตำรวจPCTเรียงแถวรับโล่นายกรัฐมนตรี

วันที่ 5 ก.ค.65 มีรายงานว่า พล...ศิริพงษ์ ติมุลา ผบช.สทส/หน.ด้านอำนวยการ ศปอส.ตร. ทำบันทึกข้อความส่วนราชการ ด้านอำนวยการ ศปอส.ตร. ไปยัง ผบช.. .2, 3, 5, 8จตร.(หน.จต.) สตม. สอท. และ ทท.เรื่อง แจ้งข้าราชการตำรวจผู้มีรายชื่อได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี

ด้วย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. มีบันทึกสั่ง ลง 5..65 ท้ายหนังสือ ศปอส.ตร.ด่วนที่สุด ลง 4 ..65 ให้ แจ้งข้าราชการตำรวจผู้มีรายชื่อได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี เชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8 ..65 ทำเนียบรัฐบาล

มีรายงานว่า นายตำรวจที่ได้รางวัลด้านสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีรายชื่อข้าราชการดำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลงานดีเด่น ศปอส.ตร. (PCT)ดังนี้

พล... ไตรรงค์ ผิวพรรณรอง ผบช./หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4 ศปอส.ตร.

พล... สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช..1/รองหัวหน้าด้านศูนย์บริหารการรับแจ้งศปอส.ตร.

พล...นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส..8/หัวหน้าซุดปฏิบัติการที่ 3 ศปอส.ตร.

พล... ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก..จว.เชียงใหม่/รองหัวหน้าซุดปฏิบัติการที่2 ศปอส.ตร.

... ชูศักดิ์ ขนาดนิด รอง ผบก.กต.8/หัวหน้าฝ่ายบริหารการรับแจ้งความออนไลน์ ศปอส.ตร.

...สถิตย์ พรมอุทัย รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

...ชย พานะกิจ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม/เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 1 ศปอส.ตร.

... ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ ผกก.สส.2 บก.สส..8

... ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผกก.ตส.บช./เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 2 ศปอส.ตร.

...ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.สมุทรปราการ/เจ้าหน้าที่ด้านส่วนปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์

... พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ ผกก.ฝอ.5. บก.อก.บช.ทท/เจ้าหน้าที่ด้านส่วนปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์

... วรพจน์ รุ่งกระจ่าง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส..2/เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ 5 ศปอส.ตร.

...ศักดิ์ศรี ไกรราช รอง ผกก..สภ. ชำนิ จว.บุรีรัมย์/เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ 4 สปอส.ตร.

...สุพจน์ รักการ สวญ.ไม้รูด .จว.ตราด

...กษิติ์เดช นิลละออ รอง สว.สส.สน.ลำผักชี/เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3 สปอส.ดร.

...นันท์ทัพท์ แก่นจันทร์รอง สว.(สอบสวน) สน.ปากคลองสาน