Monday, February 26, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ทวี ”นำผู้บริหารยธ.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ลั่น4ปียกระดับเป็นที่1ในภูมิภาค

  “ทวี ”นำผู้บริหารยธ.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ลั่น4ปียกระดับเป็นที่1ในภูมิภาค

  เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 ธ.ค.66 ที่ กระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และตัวแทนผู้บริหารกรมต่างๆ ร่วมประกาศเจตนา รมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

  พ.ต.อ.ทวี กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ว่า การบริหารประเทศใน 4 ปี ถ้าเราสามารถยกระดับการป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบให้ขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียนและฟื้นฟูหลักนิติธรรมได้  คิดว่าจะเป็นการวางรากฐานให้ประเทศได้เป็นอย่างดี เพราะการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหลักนิติธรรมเป็นการลงทุนที่น้อยแต่มั่นใจว่าจะได้ผลมากที่สุด ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงมีความมุ่งมั่นจะทำในส่วนนี้ให้ได้ประสิทธิภาพ

  ส่วนเรื่องที่ปัจจุบันนี้มีหลายคดีในความสนใจของประชาชน มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนั้น  มองว่าคดีก็ต้องแก้ปัญหา ต้องพิจารณาว่ามีการกระทำผิดอย่างไร เช่น กรณีคนที่กระทำไม่ชอบ หรือทำผิดกฎหมาย ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

  เพราะตามตัวชี้วัดพบว่ามีการเพิกเฉยต่อผู้กระทำผิด โดยเฉพาะถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูง จึงคาดหวังว่าทุกหน่วยงานควรต้องร่วมมือกัน ต้องยึดถือตระหนักถึงหลักนิติธรรม ไม่ใช่แค่ฝ่ายนิติบัญญัติ แต่รวมถึงฝ่ายตุลาการ ฝ่ายองค์กรอิสระ เพราะทุกหน่วยงานถูกชี้วัดหมด อีกทั้งประเทศที่มีหลักนิติธรรมสูง ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องท้าท้ายที่เราจะทำ ส่วนที่มีการกระทำผิด เราก็ต้องทุ่มเทและเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบในสังคม ไม่เพิกเฉย เพื่อให้สังคมไม่ขาดความรับผิดชอบระหว่างกัน และประชาชนจะต้องได้รับความยุติธรรม ป้องกันกฎหมายอ่อนแอ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments