ทับคล้อ1 มอบอาร์มโลโก้โรงพักให้กำลังพล

วันที่6 มิ..66 เวลา 08.00 . ...ธราดล เหมพัฒน์ ผกก.สภ.ทับคล้อ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ ตรวจเครื่องแต่งกาย และทรงผม ท่องอุดมคติตำรวจ ชี้แจงข้อปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่  กำชับให้ปฎิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและให้ออกตรวจพื้นที่แต่เวลานี้

จากนั้น ประชุมชี้แจง มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ทับคล้อ ประจำเดือน .. 66 เพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสภ.ทับคล้อ.จว.พิจิตร

ต่อมาเวลา 13.30 . .. ธราดล  เหมพัฒน์ ผกก. สภ.ทับคล้อ .พิจิตร พร้อมชุดชมส. ออก .4 ร่วมกับเจ้าหนัาที่กรมป่าไม้ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน .7 บ้านเขาพระ   .เขาทราย .ทับคล้อ เพื่อรองรับการตรวจงานระดับภาคจาก กรมป่าไม้

ในวันเดียวกันนี้แจ้งข้าราชการตำรวจ สภ.ทับคล้อ รับอาร์ม โลโก้ของสถานีตำรวจภูธรทับคล้อ คนละ 1 ชิ้นด้วย